SchipholWatch

70 berichten gevonden
Geachte heer Tjeenk Willink
1 dag
In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen burgers te maken met de negatieve gevolgen van de luchtvaart op hun leefomgeving en gezondheid. Mede namens hen willen wij u vragen de rol van deze industrie in ons kleine en drukbevolkte land te heroverwegen...
Les 24 uit de cursus schiphollen: nieuwe beloften voor een betere wereld
1 dag
Het gaat maar door, het liegen en bedriegen. De Nederlandse kiezer ziet het niet, of wil het niet zien of is er niet in geïnteresseerd. De Tweede Kamer-verkiezingen laten het heel duidelijk zien. Er is geen enkele echte verschuiving in handelswijze...
‘Stillere vliegtuigen helpen niet tegen overlast’
5 dagen
De luchtvaartsector pronkt keer op keer met nieuwe technologie die vliegtuigen ‘stiller en schoner’ zou maken. Dat klopt voor wat betreft een individueel toestel, maar de steeds hogere aantallen vluchten doen dit effect teniet en zorgen juist voor...
Vraagtekens bij dubieuze vracht vanaf vliegveld Beek
6 dagen
Omwonenden vestigen de aandacht op de dubieuze klanten van het Zuid-Limburgse vliegveld Beek. Zij vragen zich af waarom veel vliegtuigen vracht vervoeren naar landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. “Heeft Maastricht Airport (MAA)...
Vliegterreur Buitenveldertbaan rijst de pan uit
1 week
Sinds het begin van deze week zijn Amstelveen-Noord en de Amsterdamse wijk Buitenveldert weer slachtoffer van een ware golf aan vliegterreur. De reden daarvoor is dat de Buitenveldertbaan van Schiphol volcontinu wordt ingezet, met overigens...
‘Vliegoverlast veel ernstiger dan gedacht’
1 week
Nieuw onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Avaiation Administration (FAA) toont aan dat omwonenden veel meer last hebben van vliegtuigherrie dan jarenlang werd gedacht. Al sinds de vroege jaren ’70 van de vorige eeuw wordt voor...
Luchtvaart: ‘Laat belastingbetaler opdraaien voor verduurzaming’
1 week
De luchtvaartsector heeft een gouden idee op papier gesteld: laat de belastingbetaler opdraaien voor verduurzaming van de sector die toch al zo zwaar is getroffen door de (deels zelf veroorzaakte) corona-crisis. Dit blijkt uit het pdf-je Nieuw...
De vergeten fiscale cadeautjes aan KLM
2 weken
Deze week publiceerde het gezaghebbende instituut Transport & Environment een top 10 van Europese vliegbedrijven met de meeste CO2-uitstoot. KLM staat prominent op die lijst met een uitstoot van 10 miljard kilogram CO2 per jaar. Dat...
Stikstofvergunningen leggen feilloos manipulaties Schiphol bloot
2 weken
De inspraakprocedure bij het verlenen van stikstofvergunningen aan de Nederlandse vliegvelden maakt kraakhelder hoe ver staatsbedrijf de Schiphol Groep bereid is te gaan in het verkrachten van de werkelijkheid. Minister Carola Schouten vindt het...
Media niet welkom bij participatie Rotterdam Airport
2 weken
In het ‘participatieproces’ dat moet leiden tot een nieuw luchthavenbesluit voor Zestienhoven zijn de media niet welkom. Er moet ‘veilig’ in achterkamertjes kunnen worden besloten over het lot van tienduizenden omwonenden. Dit blijkt uit informatie...
Gezocht: plek voor vijftien kerncentrales (of 17.000 windmolens)
2 weken
De luchtvaartindustrie schermt graag met de zegeningen van kunstkerosine. Dat is vliegtuigbrandstof die gefabriceerd wordt van CO2 en (liefst) groene waterstof. Wat ze er niet bijvertellen is dat het maken van kunstkerosine enorme hoeveelheden...
‘Fraude in aanvraag stikstofvergunning vliegvelden’
2 weken
De aanvraag voor een stikstofvergunning voor Schiphol is gestoeld op foute aannames en gemanipuleerde berekeningen. De minister moet de aanvraag afwijzen en terugsturen aan afzender Schiphol. Dit stellen burgergroep SATL-Lelystad en coöperatie...
Extra vliegverkeer leidt nauwelijks tot meer herrie – op papier
3 weken
Groei van het aantal vliegtuigen leidt nauwelijks tot meer berekende herrie. Dit is de kern van het model van Schiphol waarmee het de geluidshinder bagatelliseert. Omwonenden weten allang dat er niets klopt van de rekenmodellen van Schiphol voor het...
Tips omwonenden passen niet binnen hinderonderzoek Schiphol
3 weken
Schiphol presenteert trots het onderzoek naar de mening van omwonenden over het ‘Programma hinderbeperking’, het pakket aan maatregelen dat vooral schuift met de vliegherrie maar geen structurele verbeteringen bevat. Structurele verbeteringen vielen...
Geheim rapport EU kraakt CO2-compensatie VN
3 weken
Het VN-agentschap ICAO is in naam van de luchtvaartlobby al bijna tien jaar bezig een schema op te zetten om de uitgestoten CO2 weg te rekenen. De Europese Unie beschikt inmiddels over een – nog niet gepubliceerd – rapport dat dit zogenaamde Corsia-...
Een nieuw kabinet: eindelijk zicht op wetgeving luchtvaart
3 weken
Nu de invloed van D66 in de politieke arena flink is toegenomen, zal het nog te vormen kabinet het dossier luchtvaart niet langer als een gedane zaak kunnen afdoen. Het lijkt erop dat de dagen van het ongehinderd bevoordelen van de luchtvaartsector...
Eerste Kamer verheft sjoemelen officieel tot norm
4 weken
De Nederlandse burger heeft vandaag weer een harde les geleerd. Hoewel met keihard bewijs tot drie keer toe is aangetoond dat de stikstofcijfers van Lelystad Airport omlaag gerekend zijn en dat het vliegveld dus voor ernstige schade aan de natuur...
‘Geluidsberekening Schiphol wemelt van de fouten’
1 maand
De geluidsberekeningen voor Schiphol gaan volledig voorbij aan de eisen die de Europese Unie eraan stelt. Dit blijkt uit een interessante zienswijze die onlangs werd ingediend op het luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB). Waar eerder al burger...
Vollenbroek eist grenzen aan kankerverwekkende uitstoot Schiphol
1 maand
In een brief vraagt stikstofstrijder Johan Vollenbroek de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied paal en perk te stellen aan de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door Schiphol. Het vliegveld stoot grote hoeveelheden uit van onder meer de...
Boeren mengen zich in strijd tegen Schiphol
1 maand
Op aanraden van vakorganisatie LTO Noord sturen boeren massaal een zienswijze in op de stikstofvergunningen voor Schiphol en Lelystad. Zij eisen gelijke behandeling. “Ik heb een veehouderijbedrijf en word geconfronteerd met allerlei maatregelen om...
Burgergroepen: stem bewust voor krimp luchtvaart
1 maand
Een brede vertegenwoordiging van bewonersorganisaties waarschuwt kiezers om volgende week woensdag bewust om te gaan met de eigen stem. Een verkeerde keuze kan zomaar leiden tot nog meer vliegverkeer. De toekomst van de luchtvaart in ons land wordt...
Willen CU en D66 Lelystad wel écht dicht houden?
1 maand
Gisteren diende PvdD-kamerlid Lammert van Raan een verzoek in om minister Hoekstra als grootaandeelhouder van Schiphol de vergunningaanvraag voor Lelystad in te trekken. Het dossier is immers controversieel verklaard. D66 en ChristenUnie blokkeerden...
‘Hoekstra moet vergunningaanvraag Lelystad intrekken’
1 maand
Minister Wopke Hoekstra (CDA) moet als grootaandeelhouder de aanvraag van een stikstofvergunning voor Lelystad Airport intrekken. Het dossier is immers controversieel verklaard. De demissionaire regering mag er geen onomkeerbare stappen in zetten....
Brandbrief luchtvaart ondertekend door ruim 100 organisaties
1 maand
Ruim honderd organisaties hebben vandaag in een gezamenlijke oproep de politiek gevraagd de luchtvaart in ons land te heroverwegen. Tegenover de vaak overdreven economische voordelen staan grote nadelen op het gebied van leefomgeving, natuur,...
‘In vier jaar hebben we samen het debat gekanteld’
1 maand
Vier jaar geleden hoorde je nog niemand over krimp van Schiphol. Nu zijn alleen de (alt-) rechtse partijen nog vóór groei van de luchtvaart in ons land. “Dat hebben we met zijn allen in de afgelopen vier jaar toch mooi voor elkaar gekregen”, aldus...
MOB zet kankerverwekkende uitstoot vliegtuigen op agenda
1 maand
In Trouw van 5 maart stelt Schiphol-baas Dick Benschop “een goede buur” te willen zijn. Chemicus Johan Vollenbroek, bekend van zijn juridische procedures tegen de illegale uitstoot van stikstof, stelt dat een goede buur geen tonnen aan...
RTHA: nu ook schiphollen met geluidspieken
1 maand
De Commissie Regionaal Overleg (CRO) gaat met een websimulatie uitzoeken hoe de overlast van vliegveld Zestienhoven beter kan worden gespreid over de omgeving. Dit blijkt uit een conceptbrief die aan slechts vijftien omwonenden zal worden gestuurd....
Minister Schouten wil sjoemelvergunning Lelystad doordrukken
1 maand
Afgelopen dinsdag probeerde minister Carola Schouten (ChristenUnie) de stikstofvergunning voor Lelystad te verkopen aan de Eerste Kamer. De aanvraag voor die vergunning berust op bewust fout uitgevoerde berekeningen. Dit blijkt uit tweets van onder...
Rutte, de burgers en de luchtvaart
1 maand
Nu Rutte III is gevallen in het toeslagenschandaal, beschouwt professor Fulco van der Veen in een nieuwe video de gang van zaken in het luchtvaartdossier. En toont hij opmerkelijke overeenkomsten in beide trajecten. “Het kabinet Rutte en vooral...
Overheid in de fout met groenwassen ‘duurzame’ kerosine
1 maand
Publicist en tegenstander van valse reclameclaims Eric Stam ergert zich aan de misleidende uitlatingen van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat over kunstkerosine. “Voor een succesvolle pr-stunt heb je soms niet veel nodig. Toen Shell...

Pagina's

Abonneren op SchipholWatch