SchipholWatch

55 berichten gevonden
Oud-minister Dijsselbloem: ‘steun KLM is riskant’
1 dag
Eerder vandaag noemde oud-minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) in het tv-programma Buitenhof de voorgenomen staatssteun aan KLM ‘riskant’. Volgens hem kan de staat beter het belang in het vliegbedrijf vergroten zodat ook de andere aandeelhouders...
Het raadsel van de ‘verdwenen’ overlast
2 dagen
Het is weer jaarverslagentijd. Dus nu komen er ook verslagen van milieudiensten op tafel. En wat zien we? Dat een groot deel van de overlastmeldingen verdwijnen in het niets en daardoor de rapportages ongeloofwaardig maken. Uit de overlastmeldingen...
Waarom doen jullie nooit mee?
5 dagen
Meer dan eens krijgen we de vraag: waarom doet SchipholWatch niet mee aan het overleg over de luchtvaart in ons land? Dat is voor ons een principiële kwestie. SchipholWatch is een groep burgers die enorme overlast ervaren van Schiphol en de...
Vliegveld Beek: verlenging startbaan tegen ICAO-regels
6 dagen
Niet alleen op Schiphol wordt geschiphold. Ook op vliegveld Beek bij Maastricht kunnen ze er wat van. Het vliegveld maakt al meer dan vijftien jaar, met toestemming van de tandeloze Inspectie Leefomgeving & Transport, gebruik van een strook...
Luchtvaartnota compleet afgebrand
1 week
Behalve door een paar organisaties in de vliegbranche, is de vrijdag jongstleden gepresenteerde luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen in één weekend tijd compleet afgebrand. Zelfs partijgenoten uit de VVD zeggen het stuk linea recta in...
Greenpeace 20 minuten ongestoord op Aalsmeerbaan
1 week
Actievoerders van Greenpeace konden vanmorgen ruim 20 minuten ongestoord rondlopen tussen de geparkeerde vliegtuigen op de Aalsmeerbaan. Zij eisen ‘geen poen zonder groen’ van de regering. Een enorm spandoek met die tekst werd opgespannen tussen de...
MOB: bezwaar tegen niet handhaven vliegvelden
1 week
Vandaag heeft het ministerie van LNV een stevig bezwaar ontvangen van MOB tegen de beslissing om vliegvelden niet te houden aan de geldende stikstofregels. Dit bezwaar is onderdeel van een procedure om Schiphol terug te brengen naar maximaal 400.000...
Schiphol na corona: gewoon dóór op oude weg
2 weken
Geen enkele terughoudendheid bij directeur Dick Benschop van Schiphol. Na de corona-crisis gaat het weer volle kracht vooruit. Als het aan hem ligt. Dit blijkt uit de capaciteit die de slotcoördinatoren voor het komende winterseizoen weer mogen...
Kamerdebat KLM: vieze nasmaak
2 weken
Wij van SchipholWatch hebben een vieze nasmaak van het kamerdebat over de voorgenomen staatssteun aan KLM. Nog maar anderhalve week geleden beloofde minister Cora van Nieuwenhuizen de belastingbetaler voorwaarden te stellen aan deze steun op de...
Kamerdebat staatssteun KLM: stel voorwaarden!
2 weken
Morgen is het zover. De ministers Wopke Hoekstra en Cora van Nieuwenhuizen komen in de Tweede Kamer debatteren over de al toegezegde staatssteun aan KLM. Meerdere partijen willen stevige voorwaarden stellen aan die steun, maar ook de roep uit de...
We hebben elkaar nodig
3 weken
Nu de vliegindustrie op zijn gat ligt, zie je dat mensen uit de sector de tijd hebben zich te roeren op sociale media. Politici als Jan Paternotte van D66 worden uitgemaakt voor dictator, thuiszittende piloten slaan wild om zich heen en ondertussen...
Boeren naar rechter om halvering vliegverkeer
3 weken
Belangenvereniging van de boeren Agractie wil de rechter vragen het vliegverkeer in ons land te halveren. De boeren vinden het onterecht dat zij worden aangepakt vanwege de stikstofuitstoot en de luchtvaart geen strobreed in de weg wordt gelegd. “...
Steeds bredere roep om stevige voorwaarden KLM
3 weken
Steeds meer organisaties roepen de regering op om harde voorwaarden te stellen aan staatssteun voor KLM. Nadat wij een petitie openden, volgde ook Extinction Rebellion met zo’n initiatief en vandaag presenteert de bewonersdelegatie in het Schiphol-...
Post-corona vliegen: een rechtse hobby
1 maand
Of goedkope vliegreizen definitief tot het verleden behoren, is nog maar de vraag. Toch zijn er vele redenen te bedenken waarom luchtvaart definitief tot een rechtse hobby is verworden. “Cheap air travel is over. Voila.” Dit waren deze week de...
Tot 4 mld euro staatssteun KLM zonder harde afspraken
1 maand
Vanavond maakte minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) bekend KLM te gaan ondersteunen met twee tot vier miljard euro. Deels met garanties voor leningen, deels via leningen van de belastingbetaler aan het vliegbedrijf. Over de details van de...
Geen 40 miljard voor KLM (maar 80)
1 maand
Al twee weken lang zitten Elbers (KLM), Smith (Air France), Wopke Hoekstra (Financiën) en Le Maire (Financiën Frankrijk) in een zweterig zaaltje te onderhandelen met Draijer (Rabo), Van Dijkhuizen (ABN Amro), Hamers (ING), Oudéa (Societé Generale)...
Eisen aan verduurzaming luchtvaart: een wassen neus
1 maand
Als we klimaatverandering willen afremmen, is structurele krimp van luchtvaart de enige maatregel die zoden aan de dijk zet. Veel milieuorganisaties en politici maken zich hard om staatssteun voor KLM te verbinden aan harde klimaateisen. Een...
Amsterdammers eisen krimp luchtvaart
1 maand
Onder meer vanwege de geluidsoverlast en de grote risico’s voor de volksgezondheid eisen Amsterdamse bewonersgroepen krimp van de luchtvaart. Dit blijkt uit een manifest dat zij eind vorige week stuurden aan alle politieke partijen. Foto: Jack...
Minister weigert nulmeting geluid
1 maand
Op 21 maart vroeg bewonersvereniging BTV-Rotterdam de minister een nulmeting uit te voeren naar geluidsniveau en luchtkwaliteit nu het vliegverkeer op zijn gat ligt. Bij brief van 3 april geeft het Ministerie van I&W aan dat dit “niet mogelijk”...
ICAO wil af van referentiejaar 2020
1 maand
Nu de luchtvaart wereldwijd op zijn gat ligt, wil de geheimzinnige luchtvaartclub ICAO af van gemaakte afspraken over de uitstoot van CO2. Logo van ICAO ICAO is een internationaal overlegorgaan over de luchtvaartbranche en integraal onderdeel van de...
Financiering rechtszaken MOB rond
1 maand
Vandaag is de financiering rondgekomen van de rechtszaken om de vliegvelden in Nederland te houden aan de Wet natuurbescherming. Binnen één week werd het benodigde bedrag van 20.000 euro opgebracht door zo’n 600 donateurs. Het doel is bereikt: 20....
Faillissement KLM: doemscenario of zegen?
1 maand
ANALYSE – Op het moment van schrijven kan een Marcel Boekhoorn of een John de Mol voor dik twee miljard euro heel AirFrance-KLM opkopen. Maar wat kopen ze dan? En zou het niet veel meer voor de hand liggen om met zo’n bedrag een nieuw...
Column: KLM vitale infrastructuur? Echt niet!
1 maand
De laatste weken hoor je steeds vaker dat luchtvaartmaatschappij KLM behoort tot de vitale infrastructuur. Het lijkt heel gewoon te worden en de journalistiek herhaalt die term, in dit verband, regelmatig. Maar is dat Franse bedrijf wel een...
Brandbrief Tweede Kamer na artikel Follow the Money
1 maand
Als reactie op het artikel van journalist Ties Joosten op de website Follow the Money over het sterk overdrijven van het aantal banen in de luchtvaartsector, schreven een groot aantal burgerorganisaties vandaag een brief aan de Tweede Kamer. “Graag...
Nationale Ombudsman onderzoekt Schiphol
1 maand
De Nationale Ombudsman is gestart met een vooronderzoek naar de klachtenbehandeling van Schiphol. Dit blijkt uit een telefoontje dat SchipholWatch mocht ontvangen van deze organisatie. De Ombudsman is een instantie die opkomt voor de belangen van...
Tussenstand fundraiser MOB: 15.000 euro in zicht
1 maand
Drie dagen geleden startte de coöperatie MOB met een actie om geld in te zamelen voor een bezwaar en rechtszaak tegen de overheid. Via de zaak hoopt voorzitter Johan Vollenbroek de stikstofdepositie van het vliegverkeer binnen de wettelijke ruimte...
Column: Stilte op de luchthaven!
1 maand
Wij burgers die wonen rond vliegvelden weten niet wat ons overkomt. Opeens horen we vogels fluiten, kunnen we de ramen lekker openzetten om het huis te luchten, kunnen we de was gewoon buiten hangen, kunnen we ongestoord tegen elkaar praten en zelfs...
MOB start crowdfunding voor bezwaar handhavingsverzoek
1 maand
Donderdag jongstleden wees verantwoordelijk minister Carola Schouten het handhavingsverzoek af op de ontbrekende natuurvergunningen van de Nederlandse vliegvelden. MOB dient een bezwaar in en voorziet een gang naar de rechter. Vliegtuigen naar en...
MOB in beroep tegen afwijzing minister
1 maand
Johan Vollenbroek van MOB gaat bezwaar maken tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek over de stikstofdepositie van de Nederlandse vliegvelden. Schiphol en andere vliegvelden deponeren teveel stikstof in kwetsbare natuurgebieden. Zonder...
Minister: Schiphol mag stikstofnorm blijven overschrijden
1 maand
Vice-premier Carola Schouten heeft het handhavingsverzoek van Mobilisation for the Environment van voorzitter Johan Vollenbroek vooralsnog afgewezen. Vollenbroek had onder meer gevraagd Schiphol maximaal 400.000 vliegbewegingen toe te staan vanwege...

Pagina's

Abonneren op SchipholWatch