SchipholWatch

53 berichten gevonden
Commissie MER: twee keer zoveel gehinderden als berekend
1 dag
Als voor Schiphol dezelfde rekenmethode wordt gehanteerd als voor de andere vliegvelden in ons land, zouden er twee keer zoveel zwaar gedupeerden zijn als nu wordt aangenomen. Dat betekent honderdduizenden extra zwaar gehinderden dan nu wordt...
Geachte wetenschappers en adviseurs,
2 dagen
Als ingewijde in het luchtvaartdossier bent u vanzelfsprekend bekend met de praktijk om vliegtuiggeluid te berekenen in plaats van te meten. U weet uiteraard ook dat hiermee een fictieve werkelijkheid is gecreëerd, waarvan de luchtvaart profiteert...
Boze reacties op geheime hoorzittingen stikstof: demonstraties gepland
3 dagen
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft zich de woede op de hals gehaald van belanghebbenden door de hoorzittingen over de stikstofovertredingen door vliegvelden achter gesloten deuren te houden. Ondanks vele verzoeken besluit de...
Elektrische luchtfietserij van vliegveld Twente
5 dagen
Tot mijn ontsteltenis las ik een artikel in het NRC waarin directeur Meiltje de Groot van vliegveld Twente doodleuk vertelde dat “over tien jaar afstanden tot 1000 kilometer elektrisch kunnen worden gevlogen”. Ik weet niet wat in deze directeur is...
Luchtverkeersleiders willen niet inleveren
3 weken
Een groep radicale luchtverkeersleiders voelt er niets voor om de loonsverhoging van 1 juli (2,25 procent) “pro-actief in te leveren”. Integendeel, ze vinden dat hun organisatie LVNL eerst maar eens de externe inhuur en de vele lopende...
Storm van protesten tegen geheime zittingen MOB
3 weken
Tal van burgerorganisaties en particulieren hebben geprotesteerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over het achter gesloten deuren houden van hoorzittingen in de zaak van Mobilisation for the Environment tegen de ontbrekende...
Geen pottenkijkers gewenst bij hoorzittingen MOB
3 weken
Eind augustus vinden er bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een vijftal hoorzittingen plaats over het handhavingsverzoek van Johan Vollenbroeks MOB om vliegvelden te houden aan de wet natuurbescherming. Honderden donateurs maakten...
BTV-Rotterdam: overheid faalt ‘big time’ in luchtvaart
3 weken
Eerder deze week maakte de Rotterdamse bewonersvereniging tegen vliegterreur (BTV) bezwaar tegen de luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD). De vereniging concludeert dat de nota garantstaat voor falen door de overheid. “De...
Geachte overheidsdienaren van de rechterlijke macht,
3 weken
Ik ben bekend met het feit dat de rechterlijke macht aanzienlijk is beperkt in het spreken van recht en het vormen van oordelen binnen het luchtvaartdossier. Gelukkig zie ik ook dat de rechterlijke macht de Nederlandse Staat wijst op haar...
16.000 keer bezwaar tegen groei luchtvaart
3 weken
Zojuist heeft Natuur & Milieu mede namens SchipholWatch en samen met 16.000 burgers officieel bezwaar gemaakt tegen de luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD). Het kabinet verzuimt om de overlast, milieu- en klimaatimpact van de...
Nieuwe datum congres Fly Seaport
4 weken
Op 11 juni jongstleden zou de tweede editie van het congres Fly Seaport hebben plaatsgevonden in de schouwburg van Amstelveen – in het hol van de leeuw dus. Vanwege het coronavirus werd het afgelast, maar nu is de nieuwe datum bekend: op 16 juni...
Kamerbrief Wopke Hoekstra schetst onvolledig beeld staatssteun KLM
1 maand
Vandaag stuurden ministers Hoekstra (CDA, financiën) en Van Nieuwenhuizen (VVD, luchtvaart) een brief aan de leden van de Eerste Kamer ter voorbereiding op het debat over de staatssteun aan KLM. Daarin worden belangrijke eigenschappen van de deal...
Geachte ambtenaren,
1 maand
KLM dreigt om te vallen en heeft alweer staatssteun nodig. Dit is op zijn minst verwonderlijk, nu KLM circa twee jaar geleden al een kapitaalinjectie van 780 miljoen euro van de overheid heeft ontvangen en in 2003, op de rand van faillissement, in...
Van het Museumplein naar Amstelveen
1 maand
Vanmorgen fietsten naar schatting 150 klimaatbeschermers op hun gemak van het hoofdstedelijke Museumplein naar het hoofdkwartier van milieuvervuiler KLM. De tocht voerde dwars door Amsterdam-Zuid, via de Zuidas naar het pitoresk gelegen, maar...
Geachte politici,
1 maand
Kunt u drie politici noemen die verantwoordelijk zijn geweest voor het luchtvaartdossier en die een blijvende positieve herinnering hebben achtergelaten? Dit zal u waarschijnlijk niet lukken, omdat dit dossier zich slecht leent om überhaupt een...
KLM betaalt banken nauwelijks rente dankzij garantie Wopke Hoekstra
1 maand
Wat wij al vermoedden, blijkt de rauwe realiteit: dankzij de genereuze garantiestelling door belastingbetalers, hoeft KLM slechts een extreem lage rente te betalen aan de 11 banken die het bedrijf 2,4 miljard euro aan verse middelen verschaffen. Dit...
Position paper omwonenden over staatssteun KLM
1 maand
Woensdag vindt in de Tweede Kamer het debat plaats over de staatssteun aan KLM. Omwonenden rond Schiphol zijn teleurgesteld over de hoogte van die steun en over de slappe eisen die eraan worden verbonden door ministers Wopke Hoekstra (CDA) en Cora...
Elektrisch vliegen onhaalbaar voor langere afstanden
1 maand
De laatste jaren ontstaat er steeds meer interesse in het gebruik van elektriciteit als energiebron voor vliegtuigen. Komt ‘duurzaam vliegen’ hiermee binnen bereik? Een zeer ervaren luchtvaartingenieur legt het ons uit. “Om deze vraag te...
Wat is er aan de hand met Remco Dijkstra?
1 maand
Verontrustende ontwikkelingen op het Twitter-account van VVD-luchtvaartwoordvoerder Remco Dijkstra. Via Politwoops is te zien dat het Tweede Kamerlid al sinds gisteravond bezig is oude tweets te verwijderen. Wij vermoeden dat de opmerkelijke...
Meer vervuiling op Schiphol door opening Lelystad
1 maand
Schiphol wil vakantievluchten op termijn uitplaatsen naar het nog goedkopere Lelystad Airport. De vrijgevallen ruimte op Schiphol moet dan worden opgevuld met grotere toestellen die vooral intercontinentale bestemmingen aandoen. Dat leidt echter tot...
Beste aandeelhouder van KLM,
1 maand
U heeft ongetwijfeld geen aandelen in KLM vanwege de fantastisch cijfers en het wenkende toekomstperspectief. Normaliter doet een investeerder goed onderzoek voordat hij of zij gaat investeren. In het geval van KLM zal de investeerder al snel tot de...
Tien jaar oude TU-studie haalt luchtvaartnota onderuit
1 maand
De luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen leunt zwaar op technologische vooruitgang. Alle problemen lossen zich volgens de nota vanzelf op met de komst van minder lawaaiige en minder vieze vliegtuigen. Maar op de TU Delft wisten ze het...
Aangifte SATL: schreeuw om transparante en integere overheid
1 maand
Gisteren deden de samenwerkende actiegroepen rond Lelystad Airport (SATL) aangifte bij justitie van onder meer een economisch delict en valsheid in geschrifte tegen topambtenaren, adviesbureaus en de (voormalige) directie van vliegveld Lelystad....
SchipholWatch spreekt in bij vergadering provincie Noord-Holland: ‘We worden al 30 jaar aan het lijntje gehouden’
1 maand
Vanavond sprak Alfred Blokhuizen in bij een vergadering over Schiphol bij de Provincie Noord-Holland. Ons betoog gaat onder meer in op de desastreuze gevolgen van de groeiende luchtvaart voor de bevolking rond vliegvelden. “Voorzitter, van wie is de...
Duizenden nieuwe bewoners regio Schiphol onvoldoende geïnformeerd over vlieglawaai
1 maand
Ruim een halfjaar nadat is gebleken dat de vorige website van het bewoners aanspreekpunt Schiphol (bezoekbas.nl) zo lek als een mandje was, voldoet de site nog steeds niet aan de minimale eisen die eraan zijn gesteld. Zo biedt de website slechts...
Het sprookje van elektrisch vliegen
1 maand
Columnist Alfred Blokhuizen woonde kortgeleden een webinar bij over elektrisch vliegen van Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA). De bedoeling van het webinar was om de geesten rijp te maken om achter de elektrische belofte te gaan staan....
Beste directie van KLM,
1 maand
Ik wil via deze brief mijn oprechte bewondering uitspreken over de manier waarop u uw bedrijf in de afgelopen twintig jaar overeind heeft weten te houden. Ondanks alle twijfels over KLM slaagt u er keer op keer in, om met steun van elk opeenvolgend...
Hoe groot is de bijdrage van de luchtvaart aan ons land?
1 maand
De luchtvaart stelt zelf steeds van enorm belang te zijn voor de economie en welvaart van ons land. Over het welzijn hoor je de sector zelden. Maar als we de zaken nu eens op een rijtje zetten, hoe groot is die bijdrage dan? Een waarschuwing vooraf...
SchipholWatch achter zienswijze milieubeweging
1 maand
Vandaag heeft ook SchipholWatch zich geschaard achter de zienswijze van Natuur & Milieu, Milieufederatie, Greenpeace, Milieudefensie, de Jonge Klimaatbeweging en de Waddenvereniging op het concept van de luchtvaartnota die op 15 mei werd...
Opening Lelystad leidt tot meer herrie rond Schiphol
1 maand
Minister Cora van Nieuwenhuizen schreef op 5 juni jongstleden in een brief aan de kamer waarin ze onder meer stelt dat zij minder hinder wil realiseren door aanpak van de herrie bij de bron. Aan de argumentatie schort het een en ander, aldus expert...

Pagina's

Abonneren op SchipholWatch