overheid

193 berichten gevonden
Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt eenvoudiger aan het werk
1 dag
In Nederland wil Albert Heijn 2025 mensen uit deze doelgroep aan het werk hebben geholpen in 2025. In de Arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam zijn nu al 208 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt...
Beterburen lost veel burenruzies op in Amstelveen
1 dag
Het dicht op elkaar wonen en leven heeft tot gevolg dat bewoners elkaar makkelijk horen en zien. Vaak gaat het samenleven goed. Soms leiden verschillen in leefstijl, gezinssamenstelling of activiteiten...
Aftrap Cultuuragenda 2020-2024 in ANNA drukbezocht
1 dag
Het welkomstwoord was van wethouder Herbert Raat (kunst en cultuur). Hij bedankte het culturele veld voor de inbreng bij het schrijven van de Cultuuragenda. De wethouder onderstreepte het belang...
Goede fietsverlichting hele jaar belangrijk
1 dag
Fietsers zijn een kwetsbare groep in het verkeer. “Daarom is het belangrijk om hier het hele jaar door aandacht voor te vragen en niet alleen in het najaar.” De gemeente blijft dan ook...
Meer Amstelveners aan woning geholpen door speciale regeling
1 dag
Regeling De zogenoemde ‘Maatwerkregeling voor 28-34 jarige woningzoekenden’ is door de gemeente begin 2019 ingesteld en wordt in samenwerking met Eigen Haard uitgevoerd. De regeling is...
Meepraten over grootschalige opwek van duurzame energie.
1 dag
Wethouder Duurzaamheid Floor Gordon: “Ons elektriciteitsverbruik zal de komende jaren toenemen, omdat er onder andere meer elektriciteit nodig is voor het verwarmen van gebouwen en we meer...
Afrit Stadshart vanaf A9 vanuit Holendrecht zondagochtend 2 februari 2020 dicht
1 dag
Om ruimte te maken voor de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 Badhoevedorp-Holendrecht moeten bomen en struiken verwijderd worden. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk vanaf lokale wegen uitgevoerd....
Deel kruispunt Sportlaan afgesloten
2 dagen
Het kruisingsvlak is dicht. Op de Beneluxbaan richting Uithoorn is de linksafstrook en de linker rijstrook afgesloten, verkeer gaat over de rechter rijstrook rechtdoor en rechtsaf. Het autoverkeer kan...
Gemeente herstelt toegang Citrix-servers
2 dagen
Eerder deze week is de Citrix-server door de gemeente Amstelveen en Aalsmeer uitgeschakeld. Citrix-software wordt gebruikt door de medewerkers van de gemeente om op afstand in te loggen op de bedrijfssystemen....
Stormloop op subsidie Groen op gebouwen
3 dagen
Om zoveel mogelijk Amstelveners te laten profiteren van de voordelen van een groen dak of gevel heeft de gemeente de subsidie voor de aanleg ervan flink verhoogd. Sinds mei vorig jaar vergoed de...
Voorstel nieuwe verdeling sociale huurwoningen
4 dagen
Na een uitgebreid participatietraject en overleg met alle partijen ligt er nu een voorstel op hoofdlijnen. Uitwerking volgt nadat alle 15 gemeenteraden zijn geconsulteerd. De raden besluiten eind...
Start campagne #ikhebjenodig Amstelveen
4 dagen
Op Blue Monday, 20 januari 2020, begon de campagne in Amstelveen met de filmvertoning van Bourgeois Absolutie, die de donkere kant van depressie laat zien. Wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen...
Meer grip op besteding subsidies
5 dagen
Alle raden van toezicht van instellingen die meer dan 200.000 euro subsidie ontvangen, hebben inmiddels een brief ontvangen waarin zij worden uitgenodigd voor een eerste voortgangsgesprek. Het gaat...
Laatste week kerstbomeninzameling
5 dagen
De planning is dat op vrijdag 24 januari de laatste kerstbomen worden weggehaald. Indien een aangeboden kerstboom niet is opgehaald kunt u online een melding maken. De melding komt dan rechtstreeks binnen...
Beveilig uw woning tegen inbraak
5 dagen
De gemeente en woningcorporatie Eigen Haard ondersteunen initiatieven van bewoners om hun woningen veiliger te maken. De bewonerscommissie van Theems wilde kierstandhouders voor de deuren. Op 20...
Amstelveen schakelt Citrix-servers uit
1 week
Het Nationaal Cyber Security Centrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid adviseerde gisteren om dergelijke servers uit te zetten. Wij hebben het advies opgevolgd en deze servers uit voorzorg...
Feestelijke ingebruikname bussen ontmoetingsgroepen
1 week
Het vervoer van deelnemers naar de ontmoetingsgroepen voor dagbesteding voor dementerenden in Amstelveen is op een andere manier geregeld. Via Stichting ‘Mobiliteit voor Iedereen’ zijn...
Holocaustmonument ‘Levenslicht’ in Amstelveense Stadstuinen
1 week
Het monument wordt op 26 januari 2020 om 20.00 uur door burgemeester Tjapko Poppens onthuld in de Stadstuinen. Iedereen is welkom hierbij aanwezig te zijn. Het monument is van 26 januari tot en met...
Vergaderingen raadscommissies januari 2020
1 week
Bij de commissie ABM staat onder andere de verkoop van de aandelen Eneco op de agenda. De commissie B&S vergadert onder meer over het advies aanwijzing lokale publieke omroep en bekostiging RTV Amstelveen....
Blauwe zone op Amsterdamseweg
1 week
“Op deze manier creëren we een goede balans tussen vakken voor lang parkeren en kort parkeren, zodat de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk is en we ook tegemoet komen aan de wens...
Aan de Poel behoudt twee Michelinsterren
1 week
Wethouders Herbert Raat en Floor Gordon bezochten vandaag de eigenaren van het Amstelveense restaurant, Robbert Veuger en Stefan van Sprang, om hen te feliciteren. Zij waren zeer verheugd met het bezoek...
Afsluiten rijstroken A9 voor veilig verwijderen bomen en struiken
1 week
VEENIX voert de werkzaamheden grotendeels uit vanaf de gemeentelijke wegen om de verkeershinder op de A9 zoveel mogelijk te beperken. Enkele bomen moeten echter eerst vanaf de snelwegkant worden gesnoeid...
Der Bogen verhuist naar de Stadstuinen
1 week
Een meerderheid van 53 procent heeft de nieuwe ingang van de Stadstuinen aan de kant van de Van Heuven Goedhartlaan gekozen als beste locatie. Bij de fontein komen de kleurrijke banken van Jan Snoeck...
Meer woningen mogelijk in beoogde woonwijk De Scheg
1 week
Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening): “De Scheg is het gebied ten zuiden van Westwijk. Het gaat om de laatste grote uitbreidingswijk van Amstelveen met ruimte voor ca. 1.100 woningen...
Ombouwen verkeerssituaties Kronenburg en Zonnestein
1 week
9 maart Kronenburg in gebruik, Zonnestein 4 mei Waar VITAL nu nog aan het afbouwen is, starten ze in de nacht van zondag 26 op maandag 27 januari bij Kronenburg met het ombouwen van de verkeerssituatie....
Wegdekken viaduct Ouderkerkerlaan liggen op hun plek
1 week
“Het viaduct krijgt steeds meer vorm”, aldus wethouder Verkeer Rob Ellermeijer. “In de eindsituatie ontstaat een totaal vernieuwd knooppunt met een verbeterde overstap tussen de...
Wethouder Gordon reikt Amstelveense Duurzaamheidsspeld uit
2 weken
Vloerisolatie voorkomt optrekkende kou en vocht uit de bodem, waardoor er een fijner en gezonder binnenklimaat ontstaat. Vloerisolatie wordt via de kruipruimte aan de onderzijde van de vloer aangebracht....
Wethouder Berkhout opent internationale basisschool
2 weken
In zijn openingswoord roemde wethouder Frank Berkhout de samenwerking tussen het schoolteam, de gemeente, het ministerie en de schoolbesturen Amstelland en Amstelwijs. Dankzij deze soepele samenwerking...
Nadruk op verkeersveiligheid rond scholen
2 weken
Het college van B en W heeft dinsdag de richtlijnen vastgesteld voor de gebieden rond scholen, ook wel schoolzones genoemd. “Het doel van dit beleid is om duidelijke voorschriften te hebben...
Bijeenkomsten energie besparen en duurzaamheid VvE’s
2 weken
Vanaf dit jaar zijn er, ook voor VvE’s, nieuwe financieringsmogelijkheden die een extra stimulans bieden om aan de slag te gaan met verduurzamen. Tijdens de bijeenkomsten is er aandacht voor energiebesparende...

Pagina's

Abonneren op overheid