overheid

139 berichten gevonden
Gemeente bedankt vrijwilligers Voedselbank
6 uur
Vanwege de komende feestdagen brachten de burgemeester en wethouder een doos kerstballen mee, als kleine attentie voor de vrijwilligers en om in de pakketten te doen. Het aantal huishoudens dat gebruikmaakt...
Gesprek met Amstelveners over passend onderwijs: meld u aan!
21 uur
Passend onderwijs Kinderen moeten naar de school gaan waar ze het best tot hun recht komen. Dit moet zoveel mogelijk op een reguliere school in de eigen wijk. De meeste kinderen kunnen de lessen op school...
Nog 200 plekken isolatieactie Amstelveen-Zuid
1 dag
Wethouder Duurzaamheid Floor Gordon: “Verduurzamen is een langdurig proces. De stappen isoleren, ventileren, duurzame opwek en -verwarmen kan je over meerdere jaren verspreiden. Verduurzamen...
Raadsavond 14 december
1 dag
Tijdens Het Raadsdebat vinden debatten plaats over de volgende onderwerpen: 18.40 - 19.10 uur Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Amstelveen 19.20 – 20.20 uur PLECK 4.0 (Plan...
Inschrijving ZAAI Amstelveen voor startende ondernemer is geopend
1 dag
In januari 2023 start er weer een nieuw traject van ZAAI, hét groei & verbind traject voor startende ondernemers in Amstelveen. Het traject duurt zes maanden en bestaat uit: • Leerzame...
Nieuwste editie Amstelveen InZicht magazine is uit
1 dag
Magazine ook online en in het belevingscentrum Inwoners met een nee-nee sticker ontvangen het magazine niet. Daarom is het magazine ook online in te zien. Dit kan op de website van Amstelveen InZicht....
Oostelijke Poeloever 2
2 dagen
Locatie De woningbouw is voorzien op het terrein van Life en Garden en Van Diemen Funsports aan de Handweg 121 en 129 in Amstelveen. Toelichting Het project bevat twaalf appartementen in een gebouw aan...
Winter Village op magische wijze geopend in Stadshart Amstelveen
2 dagen
“Als gemeente zijn we blij dat na jaren dat niets kon, dit jaar de Winter Village met ijsbaan wel kan”, zegt Wethouder Adam Elzakalai (Economische Zaken). “We willen graag dat onze...
Acacialaan 20-22 (Rumba Residence)
3 dagen
Locatie Het plangebied is gelegen in de wijk Keizer Karelpark. De locatie maakt onderdeel uit van een gebied met maatschappelijke voorzieningen, omringd door woningen. Het eigen terrein biedt ruime parkeergelegenheid...
Academic Hotel, Uilenstede 471-473
4 dagen
Ligging Het Academic Hotel van Student Experience is voorzien aan Uilenstede 471-473, op de noordzijde van het perceel waar de gebouwen van het GAK en de Belastingdienst zijn gesloopt. Wat komt er? Student...
Gemeente maakt werk van opvang economisch daklozen
5 dagen
De eigenaar maakt zelf geen gebruik van de woning. De tijdelijke bewoners betalen naar draagkracht een deel van de vaste lasten. De gemeente betaalt de rest, alsmede de begeleiding die zij ontvangen....
Laag inkomen en geldzorgen? Amstelveen helpt!
6 dagen
Oproep De gemeente vraagt alle Amstelveners op te letten of ze in hun omgeving signalen krijgen van mensen die het moeilijk hebben. Wij vragen u hen erop te wijzen dat zij welkom zijn bij de gemeente...
Besluiten gemeenteraad 30 november 2022
6 dagen
Rekenkameronderzoek minimabeleid De Rekenkamercommissie Amstelveen heeft onderzoek gedaan naar het minimabeleid van de gemeente Amstelveen. De gemeenteraad onderschrijft de conclusies en heeft het college...
Veel belangstelling voor bezichtiging woontoren ‘225’
1 week
Verlaagde parkeernorm Wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening): “Binnen vier jaar is op de plek van een oud kantoorgebouw een duurzame woontoren gerealiseerd met 276 huurappartementen...
Van 2 tot 5 december 2022: afrit 4 Ouderkerk aan de Amstel A9 afgesloten
1 week
De afsluiting is nodig in verband met de werkzaamheden aan de verbrede en verdiepte aanleg van de A9 bij Amstelveen. Om de verbreding van de snelweg ter plaatse mogelijk te maken, wordt afrit 4 Ouderkerk...
Aandacht voor zorgen over doortrekken weg naar nieuwe woonwijk De Scheg
1 week
Een aantal bewoners van de Anne de Vrieslaan, Lodewijk van Deysselhof en Marjoleinlaan heeft zorgen over het doortrekken van deze weg vanwege o.a. de verkeersveiligheid en hun woongenot. Zij vrezen...
Gemeente en betrokkenen in gesprek over toekomst bussluis Bovenkerk na uitspraak rechter
1 week
Al vele jaren klinken er vanuit Bovenkerk geluiden voor het verkeersluwer en veiliger maken van de route Legmeerdijk-Bovenkerkerweg. Dit heeft na jaren van overleg met bewoners en het verkennen van...
Gevaarlijke situatie voor overstekende leerlingen op Kazernepad aangepakt
1 week
De wethouder nam half november zelf een kijkje op locatie, samen met schooldirecteur Michel Houttuin, adjunct-directeur Vivian de Vries, raadslid Ben Idder en een verkeersdeskundige van de gemeente....
Noodkap grote boom Broersepark
1 week
De boom zakt al enige tijd langzaam weg en dreigt op korte termijn om te vallen. De boom vormt geen direct gevaar voor de omgeving, maar kan grote schade aanrichten aan het park als deze omvalt. Er komt...
Oproep tot einde aan geweld tegen vrouwen
1 week
Wereldwijd heeft 1 op de 3 vrouwen te maken met fysiek, psychisch en/of seksueel geweld, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Volgens Rutgers krijgt in Nederland 53 procent van de vrouwen...
Het Raadsgesprek 7 december 2022
1 week
Verduurzaming woningen Eigen Haard Eigen Haard is een woningcorporatie met veel woningen in Amstelveen. Tijdens Het Raadsgesprek geeft Eigen Haard een toelichting aan de raad over de manier waarop zij...
Groen van Prinstererlaan 114 (Hollandse Meesters)
1 week
Ontwerpbestemmingsplan ter inzage Het college van B en W heeft op 23 augustus jl. ingestemd met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Mr. G. Groen van Prinstererlaan 114. Het gaat om de...
Burg. Rijnderslaan 10-30 (The Mayor)
1 week
Locatie Een ontwikkelaar transformeert het leegstaande deel van kantoorgebouw De Bovenlanden langs de A9 aan de Burgemeester Rijnderslaan naar woningbouw. Het meest oostelijke deel van het pand is in...
Westwijk Zuidoost (Hortushof)
1 week
Locatie De zorgappartementen worden gerealiseerd in de voorzieningenstrook tussen de Alsemlaan en de Jasmijnlaan, achter het gezondheidscentrum en naast de tramlijn. Toelichting De ontwikkeling van zorgwoningen...
De Zwarte Kat
1 week
Locatie Aan de Amsteldijk Zuid 105 in het buurtschap de Zwarte Kat komen 3 vrijstaande dijkwoningen. Toelichting Na jarenlange noeste arbeid wilde de uitbater van café De Zwarte Kat met pensioen....
Regelingen minimagezinnen eenvoudiger
1 week
Het bestaansminimum is de afgelopen jaren steeds verder onder druk komen te staan. Huishoudens met een laag inkomen – maar ook de middeninkomens - moeten steeds meer regelingen aanvragen om...
Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ)
2 weken
Locatie Het gaat om het gebied langs de noord- en zuidkant van de N201 tussen de Zijdelweg en bedrijventerrein De Loeten. Toelichting Het bedrijventerrein is nodig voor de vestiging of uitbreiding van...
Het Alleman Kwartier
2 weken
Rondom het nieuwe wijk- en medisch centrum ruimte worden drie nieuwe wooncomplexen gerealiseerd met circa 116 koopwoningen en ongeveer 30 sociale huurwoningen. Locatie Het plangebied is gelegen in de...
Landtong
2 weken
Locatie Het plangebied van de beoogde ontwikkeling ligt aan Landtong en Kringloop tussen Groenhof en de Bovenkerkerpolder. Werkzaamheden nieuwe schoolgebouw van start In februari 2022 zijn de werkzaamheden...
Lindenlaan 315
2 weken
Locatie De ontwikkeling is voorzien op het braakliggende gemeenteperceel (noordelijk deel) aan de Lindenlaan 315. Het is perceel is gelegen tussen het flatgebouw aan de William Boothlaan en het Augustinuspark....

Pagina's

Abonneren op overheid