Vacatures

90 vacatures gevonden
Communicatieadviseur Waterschap 2 dagen
Voor Waterschap Drents Overijsselse Delta zoekt Communicatie...
Search & Co Groep
Allround communicatieadviseur 2 dagen
Voor de gemeente Schagen zoekt Communicatie...
Search & Co Groep
Strategisch communicatieadviseur (domein Ruimte) 2 dagen
Voor de gemeente Harderwijk zoekt Communicatie...
Search & Co Groep
Communicatieadviseur Werk en Inkomen 4 dagen
Voor VNG zoekt Communicatie...
Search & Co Groep
Communicatieadviseur Ruimte & Duurzaamheid 6 dagen
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie...
Search & Co Groep
Communicatieadviseur Staf Politiedienstencentrum 1 week
Voor het Politiedienstencentrum (PDC) zoekt Communicatie...
Search & Co Groep
Juridisch adviseur arbeidsvoorwaarden (interim) 1 week
Voor de gemeente Gooise Meren zoekt legalSearch een juridisch adviseur arbeidsvoorwaarden (interim). In deze rol adviseer je over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van de medewerkers van de gemeente. Je levert input voor adviezen op het gebied van de medezeggenschap en het overleg met de...
Search & Co Groep
Juridisch adviseur Wabo (interim) 1 week
Voor de gemeente Enschede zoekt legalSearch een juridisch adviseur Wabo (interim). Je gaat aan de slag met de aanvragen voor omgevingsvergunningen, veelal over afwijkend gebruik. Je bereidt de juridische besluitvorming voor door het opstellen van brieven en (concept-)beschikkingen. Ook buig je je...
Search & Co Groep
Allround handhavingsjurist (interim) 1 week
Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp zoekt legalSearch een allround handhavingsjurist (interim). Je komt te werken voor het team veiligheid en handhaving binnen de afdeling Wijkbeheer. Het team is verantwoordelijk van toezicht en handhaving van de fysieke leefomgeving en diverse veiligheidstaken (...
Search & Co Groep
Contentspecialist 1 week
Voor de gemeente Gouda zoekt Redactie...
Search & Co Groep
Strategisch adviseur HRM (interim) 2 weken
Voor de BEL Combinatie zoekt pzSearch een strategisch adviseur HRM (interim). In deze functie wordt een beroep gedaan op jouw adviserende kwaliteiten op vooral strategisch niveau. Jouw inzet zal met name gericht zijn op een aantal projecten, in diverse rollen als adviseur, projectleider of...
Search & Co Groep
Juridisch adviseur Sociaal Domein (interim) 2 weken
Voor de gemeente Alphen aan den Rijn zoekt legalSearch een juridisch adviseur Sociaal Domein (interim). Je gaat aan de slag voor het team Juridische Zaken...
Search & Co Groep
Leeradviseur (interim) 2 weken
Voor de provincie Noord-Brabant zoekt pzSearch een leeradviseur (interim). Je gaat aan de slag voor het programma Bedrijfsvoering, Beleid en Advisering (BBA). Vanuit deze rol denk je mee over de ontwikkeling van het Sociaal Intranet, adviseer je bij het verder inrichten van een leerplatform en...
Search & Co Groep
Communicatieadviseur (People) 2 weken
Voor TenneT zoekt Communicatie...
Search & Co Groep
Handhavingsjurist - meervoudige bewoning (interim) 2 weken
Voor de gemeente Hilversum zoekt legalSearch een handhavingsjurist - meervoudige bewoning (interim). Recent is de regeling meervoudige bewoning geëvalueerd. Momenteel is de gemeente in gesprek met bewoners over de evaluatie en de eventueel te nemen stappen. Dit kan leiden tot wijziging van het...
Search & Co Groep
WOB jurist (interim) 2 weken
Voor de Werkorganisatie Duivenvoorde zoekt legalSearch een WOB jurist (interim). Je komt te werken binnen het team Juridische Zaken, dat zich onder andere bezighoudt met de behandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Jouw werkzaamheden zullen zich voornamelijk...
Search & Co Groep
Corporate communicatieadviseur 2 weken
Voor Noordoost Brabant Werkt zoekt Redactie...
Search & Co Groep
Begeleider teamontwikkeling (interim) 2 weken
Voor Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) zoekt pzSearch een begeleider teamontwikkeling (interim). Het Veiligheidsbureau Kennemerland (VBK) is een afdeling van de VRK en initieert en onderhoudt multidisciplinaire crisisbeheersingsplannen, multidisciplinaire opleidings- en trainingsprogramma’s op...
Search & Co Groep
Webredacteur (Wijkcommunicatie) 2 weken
Voor de gemeente Alpen aan den Rijn zoekt Redactie...
Search & Co Groep
Adviseur raadsgriffie 2 weken
Voor de gemeente Nijkerk zoekt legalSearch een adviseur raadsgriffie. Je ondersteunt en adviseert de gemeenteraad, zodat hij optimaal kan functioneren. Je zorgt voor een goede voorbereiding, verloop en afhandeling van de vergaderingen. De Raadsgriffie van de gemeente bestaat uit een griffier en...
Search & Co Groep
Assistent-programmasecretaris (interim) 2 weken
Voor de gemeente Katwijk zoekt legalSearch een assistent-programmasecretaris (interim). Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Je plant, coördineert en organiseert bijeenkomsten en je bewaakt de voortgang van het programma. Je stelt documenten en notities op en beheert de...
Search & Co Groep
Projectleider HRM/Werving en Selectie (interim) 2 weken
Voor De Politie zoekt pzSearch een projectleider HRM/Werving en Selectie (interim). Je gaat aan de slag voor de afdeling In-, door- en uitstroom (IDU). Je geeft sturing aan de implementatie (inbedding) van nieuwe dienstverleningsconcepten binnen bestaande HRM-/ recruitment digitale landschappen (o....
Search & Co Groep
Juridisch adviseur Handhaving (interim) 3 weken
Voor de gemeente Westland zoekt legalSearch een juridisch adviseur Handhaving (interim). Je gaat binnen het cluster Ruimte aan de slag voor het team Bedrijfsbureau Ruimte. In deze rol geef je samen met collega’s juridisch advies aan het management, het bestuur en betrokken afdelingen. Je houdt je o...
Search & Co Groep
Programmamanager Communicatie en Deskundigheidsbevordering 3 weken
Voor de Bevolkingsonderzoek Oost zoekt Communicatie...
Search & Co Groep
Webredacteur 3 weken
Voor Regio West Brabant zoekt Redactie...
Search & Co Groep
Communicatieadviseur Omgevingswet en -Visie 3 weken
Voor de provincie Groningen zoekt Communicatie...
Search & Co Groep
Bestuurssecretaresse (interim) 3 weken
Voor de gemeente Zoetermeer zoekt paSearch een bestuurssecretaresse (interim). Je bent verantwoordelijk voor de directe secretariële ondersteuning (volledig digitaal) van twee wethouders. Je werkt in deze functie coöperatief en nauw samen met het college, de directe collega’s uit het team...
Search & Co Groep
Adviseur Werving & Selectie Communicatie (interim) 3 weken
Voor de gemeente Amsterdam zoekt pzSearch een adviseur Werving...
Search & Co Groep
Communitymanager 'Keep on Learning' 3 weken
Voor de gemeente 's-Hertogenbosch zoekt Redactie...
Search & Co Groep
Ontwerper visuele communicatie 3 weken
Voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zoekt Creatieven.com een ontwerper visuele communicatie. Op afroep ga je aan de slag met het ontwerpen en produceren van visuals die bijdragen aan de communicatie over VNG Realisatie en die aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep. Hierbij...
Search & Co Groep
Algemeen jurist - decentrale overheid (interim) 3 weken
Voor de Veiligheidsregio Utrecht zoekt legalSearch een algemeen jurist - decentrale overheid (interim) Je gaat werken binnen de stafafdeling Bestuur...
Search & Co Groep
Grafische vormgever 3 weken
Voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zoekt Creatieven.com een grafische vormgever. Op afroep ga je aan de slag met het ontwerpen en produceren van met name offline visuals (o.a. presentaties/ publicaties) die bijdragen aan de communicatie over VNG Realisatie en die aansluiten bij de...
Search & Co Groep
Juridisch adviseur (VTH) - interim 1 maand
Voor de Omgevingsdienst West-Holland zoekt legalSearch een juridisch adviseur (VTH) - interim. Je gaat aan de slag voor het programma Milieu. Er is in de functie een onderscheid te maken tussen werkzaamheden die voortvloeien uit toezicht, handhaving en reguleren. Je beoordeelt de juridische...
Search & Co Groep
Juridisch adviseur 1 maand
Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug zoekt legalSearch een juridisch adviseur. Je adviseert het bestuur en de organisatie over algemeen publiek- en privaatrechtelijke aangelegenheden gericht op juridische kwaliteitszorg en beheersing van juridische risico's. Je verricht coördinerende werkzaamheden...
Search & Co Groep
Juridisch adviseur (interim) 1 maand
Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug zoekt legalSearch een juridisch adviseur (interim). Je adviseert het bestuur en de organisatie over algemeen publiek- en privaatrechtelijke aangelegenheden gericht op juridische kwaliteitszorg en beheersing van juridische risico's. Je verricht coördinerende...
Search & Co Groep
Veranderkundige (interim) 1 maand
Voor de provincie Noord-Brabant zoekt pzSearch een veranderkundige (interim). Binnen de provincie wordt er een impuls gegeven aan het proces- en informatiemanagement concernbreed en binnen alle programma’s. Dit vraagt niet alleen om meer kennis over de technische kant van proces- en...
Search & Co Groep
Juridisch Kwaliteitsmedewerker Wmo/Jeugd (interim) 1 maand
Voor de gemeente Nijkerk zoekt legalSearch een juridisch kwaliteitsmedewerker Wmo/Jeugd (interim). In deze rol ben je de vraagbaakfunctie voor de medewerkers van de Gebiedsteams over toepassing van de wet- en regelgeving. Je maakt werkinstructies en verzorgt documentbeheer. Verder ben je...
Search & Co Groep
Jurist Gebiedsontwikkeling (interim) 1 maand
Voor de gemeente Deventer zoekt legalSearch een jurist Gebiedsontwikkeling (interim). Je houdt je bezig met de juridische advisering m.b.t. gebiedsontwikkeling en inbreidingslocaties. Je voert samen met de projectleiding gesprekken c.q. je onderhandelt met de initiatiefnemers. Je stelt zelfstandig...
Search & Co Groep
Algemeen jurist (interim) 1 maand
Voor de gemeente Hilversum zoekt legalSearch een algemeen jurist (interim). Je komt te werken bij het team concernadvisering (afdeling Interne Advisering). Je behandelt specifieke onderwerpen, zoals de behandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Hierbij zullen de...
Search & Co Groep
Communicatieadviseur (Jeugd en Wijkgericht Werken) 1 maand
Voor de gemeente Zoetermeer zoekt Redactie...
Search & Co Groep
Communicatieadviseur (arbeidsmarkt - en interne communicatie) 1 maand
Voor de gemeente Oosterhout zoekt Communicatie...
Search & Co Groep
Communicatieadviseur (Bouwen aan de toekomst) 1 maand
Voor de gemeente Oosterhout zoekt Communicatie...
Search & Co Groep
Communicatieadviseur (Thema Genieten) 1 maand
Voor de gemeente Oosterhout zoekt Communicatie...
Search & Co Groep
Marketingspecialist (Mens als Maat) 1 maand
Voor Slachtofferhulp Nederland zoekt Marketing...
Search & Co Groep
Communicatieadviseur (Preventie) 1 maand
Voor ZonMw zoekt Communicatie...
Search & Co Groep
Casemanager Wabo (interim) 1 maand
Voor de gemeente Woensdrecht zoekt legalSearch een casemanager Wabo (interim). Je behandelt reguliere omgevingsvergunningsaanvragen met de activiteiten bouwen en handelen, in strijd met regels ruimtelijke ordening; van het moment van indienen van de aanvraag tot en met de vergunningverlening/...
Search & Co Groep
Juridisch medewerker -Bezwaar en Beroep (interim) 1 maand
Voor de gemeente Zoetermeer zoekt legalSearch een juridisch medewerker - Bezwaar en Beroep (interim). Je gaat aan de slag voor het Team Handhaving binnen de afdeling Sociaal Domein. Dit team is een van de uitvoerende teams binnen de afdeling. Binnen dit team is de unit juridische zaken actief. Deze...
Search & Co Groep
Communicatieadviseur (Ruimte voor de Vecht) 1 maand
Voor de gemeente Hardenberg zoekt Communicatie...
Search & Co Groep
Omgevingsmanager project City 1 maand
Voor de gemeente Nieuwegein zoekt Marketing...
Search & Co Groep

Pagina's