vacatures

88 berichten gevonden
Communicatieadviseur Ruimte & Duurzaamheid
1 dag
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Ruimte & Duurzaamheid. Voor het behalen van de ambities op het gebied van duurzaamheid is communicatie gericht op gedragsverandering van inwoners, ondernemers,...
Communicatieadviseur programma's Verzuimaanpak en - Bijzondere Zorg
4 dagen
Voor De Politie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur programma's Verzuimaanpak en - Bijzondere Zorg. Het programma Verzuimaanpak is in het leven geroepen ter ondersteuning van de staande organisatie in het terugdringen van het...
Communicatieadviseur Staf Politiedienstencentrum
4 dagen
Voor het Politiedienstencentrum (PDC) zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Staf Politiedienstencentrum. In deze rol til je de PDC-communicatie naar een hoger niveau. Naar gerichte, samenhangende, eerlijke, open en transparante...
Juridisch adviseur arbeidsvoorwaarden (interim)
4 dagen
Voor de gemeente Gooise Meren zoekt legalSearch een juridisch adviseur arbeidsvoorwaarden (interim). In deze rol adviseer je over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van de medewerkers van de gemeente. Je levert input voor adviezen op het...
Juridisch adviseur Wabo (interim)
5 dagen
Voor de gemeente Enschede zoekt legalSearch een juridisch adviseur Wabo (interim). Je gaat aan de slag met de aanvragen voor omgevingsvergunningen, veelal over afwijkend gebruik. Je bereidt de juridische besluitvorming voor door het opstellen van...
Allround handhavingsjurist (interim)
6 dagen
Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp zoekt legalSearch een allround handhavingsjurist (interim). Je komt te werken voor het team veiligheid en handhaving binnen de afdeling Wijkbeheer. Het team is verantwoordelijk van toezicht en handhaving van de...
Contentspecialist
6 dagen
Voor de gemeente Gouda zoekt Redactie & Co een contentspecialist. De gemeente Gouda werkt aan een nieuwe website voor haar inwoners. Hierbij wordt ook de content nauwkeurig onder de loep genomen en herschreven. De redactie kan hier hulp goed bij...
Strategisch adviseur HRM (interim)
1 week
Voor de BEL Combinatie zoekt pzSearch een strategisch adviseur HRM (interim). In deze functie wordt een beroep gedaan op jouw adviserende kwaliteiten op vooral strategisch niveau. Jouw inzet zal met name gericht zijn op een aantal projecten, in...
Juridisch adviseur Sociaal Domein (interim)
1 week
Voor de gemeente Alphen aan den Rijn zoekt legalSearch een juridisch adviseur Sociaal Domein (interim). Je gaat aan de slag voor het team Juridische Zaken & Inkoop – Inwoners. Je geeft juridisch advies over overbruggingscontracten en -subsidies...
Leeradviseur (interim)
1 week
Voor de provincie Noord-Brabant zoekt pzSearch een leeradviseur (interim). Je gaat aan de slag voor het programma Bedrijfsvoering, Beleid en Advisering (BBA). Vanuit deze rol denk je mee over de ontwikkeling van het Sociaal Intranet, adviseer je bij...
Communicatieadviseur (People)
1 week
Voor TenneT zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (People). Voor de nieuwe Human Resource afdeling People word je een belangrijke schakel op het gebied van de in- en externe communicatie ter ondersteuning van het veranderingsprogramma...
Handhavingsjurist - meervoudige bewoning (interim)
1 week
Voor de gemeente Hilversum zoekt legalSearch een handhavingsjurist - meervoudige bewoning (interim). Recent is de regeling meervoudige bewoning geëvalueerd. Momenteel is de gemeente in gesprek met bewoners over de evaluatie en de eventueel te nemen...
WOB jurist (interim)
1 week
Voor de Werkorganisatie Duivenvoorde zoekt legalSearch een WOB jurist (interim). Je komt te werken binnen het team Juridische Zaken, dat zich onder andere bezighoudt met de behandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob...
Corporate communicatieadviseur
1 week
Voor Noordoost Brabant Werkt zoekt Redactie & Co een corporate communicatieadviseur. Je zorgt ervoor dat (de content van) Noordoost Brabant Werkt goed zichtbaar is en gevonden wordt. Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van de...
Begeleider teamontwikkeling (interim)
1 week
Voor Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) zoekt pzSearch een begeleider teamontwikkeling (interim). Het Veiligheidsbureau Kennemerland (VBK) is een afdeling van de VRK en initieert en onderhoudt multidisciplinaire crisisbeheersingsplannen,...
Webredacteur (Wijkcommunicatie)
1 week
Voor de gemeente Alpen aan den Rijn zoekt Redactie & Co een webredacteur (Wijkcommunicatie). Je werkt vanuit het team Wijkcommunicatie nauw samen met het webteam. Je gaat je bezighouden o.a. met het samenstellen van nieuwe content, het redigeren...
Adviseur raadsgriffie
1 week
Voor de gemeente Nijkerk zoekt legalSearch een adviseur raadsgriffie. Je ondersteunt en adviseert de gemeenteraad, zodat hij optimaal kan functioneren. Je zorgt voor een goede voorbereiding, verloop en afhandeling van de vergaderingen. De...
Assistent-programmasecretaris (interim)
2 weken
Voor de gemeente Katwijk zoekt legalSearch een assistent-programmasecretaris (interim). Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Je plant, coördineert en organiseert bijeenkomsten en je bewaakt de voortgang van het programma. Je stelt...
Projectleider HRM/Werving en Selectie (interim)
2 weken
Voor De Politie zoekt pzSearch een projectleider HRM/Werving en Selectie (interim). Je gaat aan de slag voor de afdeling In-, door- en uitstroom (IDU). Je geeft sturing aan de implementatie (inbedding) van nieuwe dienstverleningsconcepten binnen...
Juridisch adviseur Handhaving (interim)
2 weken
Voor de gemeente Westland zoekt legalSearch een juridisch adviseur Handhaving (interim). Je gaat binnen het cluster Ruimte aan de slag voor het team Bedrijfsbureau Ruimte. In deze rol geef je samen met collega’s juridisch advies aan het management,...
Programmamanager Communicatie en Deskundigheidsbevordering
2 weken
Voor de Bevolkingsonderzoek Oost zoekt Communicatie & Co een programmamanager Communicatie en Deskundigheidsbevordering. Als programmamanager ben je volwaardig lid van het OMC team. Je gaat je voor de twee portefeuilles Communicatie en...
Webredacteur
2 weken
Voor Regio West Brabant zoekt Redactie & Co een webredacteur. Je gaat aan de slag voor het team Algemeen Bestuur. Je ondersteunt de strategisch communicatieadviseur en je vertaalt de strategie in concrete uitingen en content. Hierbij is...
Communicatieadviseur Omgevingswet en -Visie
2 weken
Voor de provincie Groningen zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Omgevingswet en -Visie. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de communicatie- en participatiestrategie voor het traject van de Omgevingsvisie. Daarbij zorg...
Bestuurssecretaresse (interim)
2 weken
Voor de gemeente Zoetermeer zoekt paSearch een bestuurssecretaresse (interim). Je bent verantwoordelijk voor de directe secretariële ondersteuning (volledig digitaal) van twee wethouders. Je werkt in deze functie coöperatief en nauw samen met het...
Adviseur Werving & Selectie Communicatie (interim)
3 weken
Voor de gemeente Amsterdam zoekt pzSearch een adviseur Werving & Selectie Communicatie (interim). Je valt onder de afdeling Capaciteit en Ontwikkeling, team Capaciteit. Je bent verantwoordelijk voor het werven en selecteren van met name externe...
Communitymanager 'Keep on Learning'
3 weken
Voor de gemeente 's-Hertogenbosch zoekt Redactie & Co een communitymanager 'Keep on Learning'. Je gaat aan de slag voor het programma Noordoost Brabant Werkt. De rode draad in het programma is leven lang ontwikkelen, oftewel 'Keep on Learning'....
Ontwerper visuele communicatie
3 weken
Voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zoekt Creatieven.com een ontwerper visuele communicatie. Op afroep ga je aan de slag met het ontwerpen en produceren van visuals die bijdragen aan de communicatie over VNG Realisatie en die aansluiten bij...
Algemeen jurist - decentrale overheid (interim)
3 weken
Voor de Veiligheidsregio Utrecht zoekt legalSearch een algemeen jurist - decentrale overheid (interim) Je gaat werken binnen de stafafdeling Bestuur & Control. Je werkt in het stafonderdeel Bestuurlijke en Juridische zaken samen met de...
Grafische vormgever
3 weken
Voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zoekt Creatieven.com een grafische vormgever. Op afroep ga je aan de slag met het ontwerpen en produceren van met name offline visuals (o.a. presentaties/ publicaties) die bijdragen aan de communicatie...
Juridisch adviseur (VTH) - interim
3 weken
Voor de Omgevingsdienst West-Holland zoekt legalSearch een juridisch adviseur (VTH) - interim. Je gaat aan de slag voor het programma Milieu. Er is in de functie een onderscheid te maken tussen werkzaamheden die voortvloeien uit toezicht, handhaving...

Pagina's

Abonneren op vacatures