vacatures

87 berichten gevonden
Juridisch adviseur - domein Leefomgeving (interim)
15 uur
Voor de provincie Utrecht zoekt legalSearch een juridisch adviseur - domein Leefomgeving (interim). Je richt je aandacht primair op de juridische kwaliteit van overeenkomsten en contracten e.d. binnen het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP). Je...
Nieuwsgierige (online) redacteur
2 dagen
Voor een Hogeschool in Amsterdam zoekt Redactie & Co een nieuwsgierige (online) redacteur. Je gaat je bezighouden met de in- en externe (online) communicatie. Denk aan: social media (Twitter, Facebook), de website, nieuwsbrieven en het intranet...
Strategisch communicatieadviseur
4 dagen
Voor de gemeente Nieuwegein zoekt Communicatie & Co een strategisch communicatieadviseur. In deze functie adviseer je over de strategische communicatieaanpak bij complexe projecten en activiteiten. Je ontwikkelt communicatiestrategieën en...
Juridisch beleidsadviseur (interim)
5 dagen
Voor de gemeente Noordoostpolder zoekt legalSearch een juridisch beleidsadviseur (interim). Binnen het team planontwikkeling ben je, n.a.v. particuliere verzoeken en herzieningen van ruimtelijke plannen, verantwoordelijk voor diverse ruimtelijke...
HR beleidsadviseur (interim)
5 dagen
Voor de gemeente Lelystad zoekt pzSearch een HR beleidsadviseur (interim). Van jou wordt verwacht dat je diverse beleidsklussen kan oppakken en succesvol kan afronden. Jouw taken als beleidsadviseur zijn breed en afwisselend. Je wordt ingezet, daar...
Communicatieadviseur/ woordvoerder
5 dagen
Voor de provincie Utrecht zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur/ woordvoerder. Je komt te werken bij het team Communicatie en Media. Je bent verantwoordelijk voor de mediastrategie en positionering van de bestuurder en zijn...
Communicatieadviseur Weesp/ Amsterdam
1 week
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Weesp/ Amsterdam. Per 1 juni 2019 is Weesp ambtelijk gefuseerd met de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam voert dus het beleid uit voor Weesp. Voor verschillende...
Communicatieadviseur Kennis & Kaders
1 week
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Kennis & Kaders. Het groeiend aantal Amsterdammers, bezoekers en toeristen dat zich verplaatst in de stad, zet de schaarse openbare ruimte in de stad nog verder...
Woordvoerder/ strategisch adviseur
1 week
Voor Waternet zoekt Communicatie & Co een woordvoerder/ strategisch adviseur. In deze rol ben je medeverantwoordelijk voor de merkpositionering van Waternet. Het zwaartepunt van je werk ligt op mediawoordvoering. Je richt je vooral op de taken...
Strategisch HR (beleids)adviseur - interim
1 week
Voor de gemeente Oosterhout zoekt pzSearch een strategisch HR (beleids)adviseur - interim. Je belangrijkste opdracht is het vertalen van de organisatievisie naar een strategische HR visie. Daarbij hoort ook een operationele vertaling naar concrete...
Handhavingsjurist bouw- en ro-wetgeving (interim)
1 week
Voor de gemeente Zwolle zoekt legalSearch een handhavingsjurist bouw- en ro-wetgeving (interim). De komende periode wil de gemeente het VTH beleidsplan afronden en het VTH programma en jaarverslag maken. Daarnaast spelen een aantal grotere projecten...
Recruiter externe inhuur (interim)
1 week
Voor De Politie zoekt pzSearch een recruiter externe inhuur (interim). De Inhuurdesk Politie verzorgt het inhuren van een breed scala aan gespecialiseerd extern personeel en (interim) managementfuncties. Je draagt in deze rol bij aan de inhuur van...
Communicatieadviseur - Programma Verhogen Vaccinatiegraad Amsterdam (VVA)
1 week
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur - Programma Verhogen Vaccinatiegraad Amsterdam (VVA). Je bent onder meer verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor kinderen van 0-...
Communicatieadviseur Aanpak Binnenstad
1 week
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Aanpak Binnenstad. Met de Aanpak Binnenstad wil de gemeente dat het centrum van Amsterdam weer een echt centrum voor de stad kan zijn. Waar een goede balans is tussen...
Communicatieadviseur Natura2000 Engbertsdijksvenen
1 week
Voor de provincie Overijssel zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Natura2000 Engbertsdijksvenen. In het Natura2000-gebied Engbertsdijksvenen wordt in het kader van het programma Ontwikkelopgave N2000 gewerkt aan het bereiken van de...
Community manager intranet
1 week
Voor de gemeente Amstelveen zoekt Redactie & Co een community manager intranet. Als onderdeel van het Team Digitale Communicatie ben je verantwoordelijk voor de positionering en promotie van het social intranet Plek. Je brengt medewerkers en...
Handhavingsjurist omgevingsrecht (interim)
1 week
Voor de gemeente Woerden is legalSearch op zoek naar een handhavingsjurist omgevingsrecht (interim). Je bent verantwoordelijk voor handhavingszaken op het gebied van bouw, Ruimtelijke Ordening, milieu en Bijzondere Wetten. Je adviseert het bestuur,...
ICT recruiter (interim)
2 weken
Voor de NPO zoekt pzSearch een ICT recruiter (interim). De afdeling HR/ Recruitment maakt onderdeel uit van Directie Staff. Je gaat in deze rol aan de slag met de werving en selectie van ICT professionals door onder meer gebruik te maken van search...
Adviserende contentmanager
2 weken
Voor de Provincie Utrecht zoekt Redactie & Co een adviserende contentmanager. Je gaat aan de slag voor de afdeling Statengriffie. De griffie bestaat uit zeven medewerkers die de ondersteuning van Provinciale Staten (PS) in de volle breedte...
Webredacteur
2 weken
Voor ZonMw zoekt Redactie & Co een webredacteur. Je gaat de bestaande online redactie (drie personen) ondersteunen. Jouw belangrijkste taak is te zorgen voor kwalitatief goede content op de digitale kanalen en op social media. Je zorgt ervoor...
Coördinerend jurist (interim)
2 weken
Voor ZonMw zoekt legalSearch een coördinerend jurist (interim). Je komt te werken voor de stafafdeling Strategie en Innovatie (S&I). Het juridisch team van S&I houdt zich bezig met advisering binnen de gebieden: bestuursrecht,...
Communicatieadviseur digitalisering gemeentelijke projecten
2 weken
Voor VNG Realisatie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur digitalisering gemeentelijke projecten. VNG Realisatie werkt voor alle Nederlandse gemeenten aan vraagstukken in de uitvoering. Dit doen ze o.a. door het samenbrengen van...
Communicatieadviseur Corona en Veiligheid
2 weken
Voor de gemeente Delft zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Corona en Veiligheid. In deze rol adviseer en ondersteun je de gemeente bij de in- en externe communicatie inzake Corona- en Veiligheid. Je monitort wat landelijk en...
Communicatieadviseur Newsroom en interne communicatie
2 weken
Voor VNG Realisatie zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Newsroom en interne communicatie. Je maakt onderdeel uit van de Newsroom. De ambitie van de VNG Newsroom is bijdragen aan de verbetering van samenhangende communicatie naar,...
Communicatieadviseur portefeuilleondersteuning Dienst Communicatie
3 weken
Voor De Politie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur portefeuilleondersteuning Dienst Communicatie. Je ontwikkelt de communicatiestrategie voor de grote en eenheid overstijgende, complexe portefeuilles en je vertaalt deze naar een...
Juridisch adviseur (interim)
3 weken
Voor de gemeente Gouda zoekt legalSearch een juridisch adviseur (interim). Je bent vraagbaak voor bestuur en organisatie, met name op strategisch en tactisch niveau. Je zult je met name gaan bezighouden met advisering over gemeentelijke regelgeving...
Juridisch beleidsmedewerker (interim)
3 weken
Voor de gemeente Raalte zoekt legalSearch een juridisch beleidsmedewerker (interim). In deze rol zal de focus de komende tijd liggen op de implementatie van de omgekeerde verordening, het aanpassen van besluiten en beleidsregels voor zowel de...
Communicatieadviseur interne communicatie (Omgevingswet)
3 weken
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur interne communicatie (Omgevingswet). De Omgevingswet raakt ongeveer 80% van de organisatie in meer of mindere mate. Dat zijn meer dan 15.000 collega's. De wet gaat in op 1...
Communicatieadviseur Oranje Loper
3 weken
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Oranje Loper. De gemeente wil, vanwege veilig- en bereikbaarheid, de Nieuwezijds Voorburgwal en de straten en bruggen van Raadhuisstraat tot Mercatorplein vernieuwen....
Communicatieadviseur Preventie Corona Team GGD
3 weken
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Preventie Corona Team GGD. Het Preventie Corona Team werkt samen met multidisciplinaire teams in de stadsdelen aan interventies om de (verdere) verspreiding van Corona...

Pagina's

Abonneren op vacatures