politiek

25 berichten gevonden
Floor Gordon lijstduwer voor D66 bij verkiezing Tweede Kamer
3 dagen
D66 heeft wethouder Floor Gordon gevraagd om regionaal lijstduwer te zijn voor D66 bij de verkiezing voor de Tweede Kamer. Daarmee vult zij de lijst aan op plek 74. De verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer is op 15 t/m 17 maart a.s. Floor...
VVD en bbA bezorgd over afname capaciteit verpleegtehuizen
1 week
Namens bbA en de VVD hebben Jacqueline Solleveld en Victor Frequin het College van Amstelveen vragen gesteld over het afgenomen aantal plaatsen in de Amstelveens verzorgings- en verpleegtehuizen. Die afname in Amstelveen blijkt de tot 2018 jaarlijks...
Amstelveen besteedt te weinig geld aan sport
1 week
De uitgaven van Amstelveen aan de sport zijn laag in vergelijking met de omliggende gemeenten. Dit zijn niet de woorden van mij of van een mopperende clubbestuurder, maar het is een citaat uit het rapport, dat het Mulier Instituut op verzoek van de...
D66: Inclusief onderwijs in Amstelveen? Yes we can!
3 weken
D66 Amstelveen wil dat er meer gebeurt om kinderen met een speciale onderwijsbehoefte op een reguliere school te houden. Daarom organiseert D66 hier op 7 januari 2021 een online gesprek over met schoolbesturen, samenwerkingsverbanden,...
Meedoen, opbloeien én talenten benutten op een basisbaan
3 weken
Op 16 december was de laatste raadsvergadering van dit jaar. Op de agenda stond het onderwerp ‘Basisbanen’. Dit naar aanleiding van een motie die GroenLinks hierover indiende. De motie vraagt om onderzoek naar de invoering van basisbanen in...
Amstelveen kent veel helden uit haar verleden niet meer
4 weken
In het verleden heb ik het huidige Amstelveen vaak getypeerd als ‘de los zand gemeente’. De bewoners kennen elkaar niet meer, leven langs elkaar heen en hebben nog weinig dat hen verbindt. Dat was vroeger anders. Natuurlijk, de gemeente was toen...
Ferry van Groeningen van CDA naar bbA
1 maand
Ferry van Groeningen, voormalig fractievoorzitter van het CDA, maakt een overstap naar Burgerbelangen Amstelveen (bbA). Vanaf 1 januari treedt Van Groeningen toe tot bbA als burgerraadslid voor de raadscommissie Burgers en Samenleving. “Om er na dik...
Nieuwe fractie-assistenten
1 maand
Sinds september zijn Fadoua Mouhsine en Thomas Mojet aan het werk als fractie-assistenten. Zij zullen de fractie ondersteunen in het doen van hun werkzaamheden als gemeenteraadslid. Fadoua is algemeen fractie-assistent die met name op administratief...
Meer aandacht voor diversiteit
1 maand
De fracties van D66, GroenLinks, AVA, VVD en de PvdA willen dat er extra aandacht komt voor diversiteit werkgevers en een gelijke beloning van mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen. Dit bij zowel de gemeente Amstelveen als organisatie als bij...
BbA: Uitgestoken hand RTVA pakken
1 maand
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft met instemming gereageerd op de beslissing van het Commissariaat voor de Media om RTVA definitief aan te wijzen als de lokale publieke media-instelling voor Amstelveen. De licentie loopt tot augustus 2024. Deze...
Veel lof voor Jacqueline Solleveld bij motie “Woonzorg capaciteit”
1 maand
Opvallend veel lof was er tijdens de raadsvergadering van 18 november v oor het bbA – raadslid Jacqueline Solleveld bij de behandeling van de motie “Voldoende woonzorg capaciteit”, die zij samen met het VVD raadslid Victor Frequin had ingediend....
D66 en VVD: geen massale scholen in Amstelveen
2 maanden
Op 18 november heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan 2020-2024 (IHP) vastgesteld. In dit plan staat wat de gemeente en scholen doen om te zorgen voor goede schoolgebouwen in Amstelveen. De gemeente geeft hier de komende vier jaar...
Motie tijdelijke huisvesting aan Kalkbranderij
2 maanden
Op initiatief van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en AVA en met steun van de VVD en D66 is er een motie ingediend waarin de partijen er bij het gemeentebestuur op aandringen om op korte termijn een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van...
D66 & VVD: nieuwbouw, maar niet ten koste van groen
2 maanden
De fracties van D66 en VVD zullen bij de raadsvergadering van 18 november een voorstel indienen waarin het college wordt opgeroepen om woningbouwprojecten de komende jaren mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste gaat van het groen in Amstelveen...
D66 wil snel actie om structurele problemen onder jongeren te voorkomen
2 maanden
De Jeugdwerkloosheid is de afgelopen maanden fors opgelopen. Daarnaast is er een groot tekort aan stageplaatsen. D66 wil dat het college snel actie onderneemt om structurele problemen onder jongeren zoveel als mogelijk te beperken. De democraten...
D66 zet leraren van Amstelveen in het zonnetje
2 maanden
Docenten die in Amstelveen lesgeven, werden op de dag van de leraar door D66 in het zonnetje gezet. De fractie heeft leraren een kaart gestuurd en – zoals de democraten traditiegetrouw elk jaar doen- bij enkele Amstelveense scholen taarten bezorgd....
BbA denkt verder over afgewezen voorstel Noodplan sport
2 maanden
Er komt geen onderzoek naar de noodzaak voor een noodplan de sport, waaruit sportverenigingen, die zwaar getroffen worden door de Corona maatregelen, kunnen worden geholpen. BbA had het initiatief genomen voor een motie, daarbij ondersteund door de...
D66 kiest nieuwe fractievoorzitter
2 maanden
Tawros Aslanjan Na ruim twee jaar heeft Anne-Mieke van der Vet haar functie als vice fractievoorzitter neergelegd. De fractie heeft Tawros Aslanjan gekozen als nieuwe vice fractievoorzitter voor D66 Amstelveen. Anne-Mieke heeft zich met veel energie...
Goede zaken in Begroting 2021 maar ook reden voor kritiek
2 maanden
Dit is de uitgebreide enigszins bewerkte versie van de bijdrage van onze fractievoorzitter Ruud Kootker aan de Algemene Politieke Beschouwingen bij de beraadslaging over de Programmabegroting 2021 op woensdag 11 november 2020 ( Door de beperkte...
VVD en BBA: meer woonzorg capaciteit
2 maanden
Het gebeurt niet vaak dat twee politieke partijen gelijktijdig en los van elkaar een belangrijk onderwerp op de politiek agenda zetten. De VVD bij monde van woordvoerder zorg Victor Frequin en BbA bij monde van woordvoerder ruimte, wonen en natuur (...
BbA trakteert jubilerend Bolderkoor
2 maanden
Het Bolderkoor uit het wijkcentrum De Bolder bestaat dit jaar 20 jaar. Het is het enige koor in Amstelveen dat ondanks de Corona-maatregelen kan doorgaan dankzij creatief omgaan met de beperkte mogelijkheden. Bij regen duikt de groep op...
BbA steunt wensen Horeca
2 maanden
De Amstelveense Horeca gaat maandag 2 november een brandbrief aan de burgemeester en wethouders overhandigen met daarin een aantal wensen. Dit gebeurt om ca. 11 uur op het Stadsplein. Hoewel men algemeen van mening is dat het Amstelveense...
Kritiek bbA op gemeentebegroting 2021
2 maanden
Tijdens de commissievergadering ABM (Algemeen Bestuur en Middelen) dinsdag 27 oktober heeft fractievoorzitter Ruud Kootker de begrotingsvoorstellen van het College voor het jaar 2021 flink bekritiseerd. Hieronder zijn tekst. Voorzitter, Corona en de...
BbA niet gerust op protocollen geheime informatie
2 maanden
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is geschrokken van een publicatie in het Amstelveens Nieuwsblad waaruit blijkt dat tot tweemaal toe geheime stukken over de financiering van het project Alleman niet voldoende is afgeschermd. De stukken waren...
bbA wil ook steunpakket voor sport
2 maanden
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat het gemeentebestuur een onderzoek gaat doen naar de te verwachten noden bij de sportverenigingen als gevolg van de maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het Corona virus. bbA heeft waardering voor...
Abonneren op politiek