politiek

20 berichten gevonden
Pieter Monkelbaan vervangt Ewa Petiet
1 week
Tijdens de algemene ledenvergadering van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is oud bbA – wethouder Peter Bot met algemene stemmen gekozen tot voorzitter. Hij volgt daarmee Paul van der Meer op, die gedurende 13 jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd...
Urbanus gaat gemeente geld kosten
3 weken
foto RTVA Als je lid bent van een paar clubs en als je bij een winkelcentrum woont heb je het voordeel dat je veel mensen leert kennen en dat je nog wel eens iemand tegenkomt. En je hoort ook nog wel eens wat. Zo had ik een week na de brand in de St...
Bestuur bbA bereidt jaarvergadering voor
3 weken
Het bestuur van bbA heeft met de nieuw te benoemen bestuursleden vrijdagmiddag de jaarvergadering van a.s. woensdag 1 mei voorbereid. Aftredend voorzitter Paul van der Meer gaf de voorzittershamer al vast aan zijn beoogde opvolger Peter Bot, ook...
Oplossing zoeken voor Vunzige Deuntjes Festival
3 weken
Onze fractie heeft vragen gesteld aan het college van B&W over het besluit om geen festivalvergunning te verlenen aan het Vunzige Deuntjes Festival. Wij zijn onder meer benieuwd naar de afwegingen om het festival geen vergunning te verlenen. Het...
Bovenkerk buigt zich over verkeer Noorddammerlaan
1 maand
Bovenkerk gaat zich middels een door de gemeente te houden enquête bezighouden met een oplossing voor de verkeersdrukte op de smalle Noorddammerlaan. Op woensdag 3 april kregen de bewoners, tijdens een druk bezochte Bewonersavond Bovenkerk een...
Groenhof wil meer parkeerplaatsen
1 maand
Geef ons parkeerplaatsen. Dat was de hartenkreet van de bewoners tijdens de vergadering van het wijkplatform Groenelaan dinsdagavond 16 april. De vrees is dat de grote parkeerdruk rondom het winkelcentrum Groenhof na het gereedkomen van de nieuwe...
Samen met onze coalitiepartners willen wij meer scholing om Amstelveners aan het werk te helpen
1 maand
D66, PvdA en de VVD willen meer perspectief  voor Amstelveners zonder werk. Zij moeten meer mogelijkheden krijgen om via scholing aan het werk te komen. Het gaat goed met de economie. Veel Amstelveners komen daardoor makkelijker aan het werk. Dit is...
Wie wordt onze nieuwe fractieassistent en/of PR- en communicatiemedewerker?
1 maand
De gemeenteraadsfractie van D66 in Amstelveen bestaat uit zeven raadsleden en twee burgerraadsleden. Fractieassistent D66 Amstelveen (circa 4 uur per week) Door de verhuizing van onze huidige fractieassistent zijn wij per 1 juli 2019 op zoek naar...
Kunst Keuze Keizer Karel fait accompli
1 maand
Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel “Beeldende kunst op verkeersplein Keizer Karelweg” in de raadsvergadering van woensdag 27 maart keek Marga van Herteryck, namens Burgerbelangen Amstelveen (bbA), anders dan andere partijen breder naar het...
Onze vragen over buslijn 55 en de Amsteltram
2 maanden
Het vervangend openbaar vervoer van het GVB moet toegankelijk en gelijkwaardig zijn. Dagelijks maken duizenden inwoners en forensen gebruik van het openbaar vervoer in Amstelveen. Tussentijds wordt er hard gewerkt aan de vernieuwing van de...
Wij steunen het Techniekpact
2 maanden
De Amstelland regio heeft grote behoefte aan technisch geschoold personeel. Alle duurzame maatregelen die we nemen worden uiteindelijk gebouwd en geïnstalleerd door vakmensen. Daar zijn dus de banen van de toekomst, ook als we in een economisch...
BbA kritisch over aanpak ICT – problemen door College
2 maanden
Burgerbelangen Amstelveen heeft grote twijfels of de problemen rondom de ICT en het digitale werken binnen de gemeente snel zijn opgelost. Voor de fractievoorzitter van bbA Ruud Kootker was dit een reden om tijdens de vergadering van de commissie...
VVD als Libelle en Margriet
2 maanden
Libelle en Margriet, wie kent ze niet? Daar moest ik aan denken, toen ik in het Nieuwsblad van 6 maart jl. het door hen zelf geregisseerde interview las, waarin de voormannen van de Amstelveense VVD: Kees Noomen en Herbert Raat, lieten weten dat de...
Onze fractie wil een vaccinatiecampagne
2 maanden
In augustus 2018 kaartte onze fractie de lage vaccinatiegraad al aan. Er was geconstateerd dat de landelijke norm voor de vaccinatiegraad op 95% ligt en de opkomst in Amstelveen niet meer dan 83,4% was. Wij vroegen het college van burgemeester en...
SHEroes Speech – Floortje Gordon op International Women’s Day Amstelveen
2 maanden
Op het International Women’s Day SHEroes-evenement in het Cobra Museum gaf D66-wethoudster Floortje Gordon een speech over vrouwengelijkheid in de samenleving en haar SHEroes. Lees hier de volledige tekst van Floortje’s speech. Laat ik maar gelijk...
Bus 55
2 maanden
Het was dus een puinhoop op maandag 4 maart, de eerste dag van het in functie treden van de tram 51 vervangende buslijn 55. Ik kon het die maandag vanuit mijn flat al zien. Opstoppingen tot voorbij de Gondel. Een dag later had ik een uurtje over en...
Klachten wegdek ventweg Rembrandtweg
2 maanden
De voorzitter van de bewonerscommissie Rembrandtweg Nico van Kooten heeft een aantal klachten ontvangen over het wegdek van de ventweg van de Rembrandtweg. Het gaat met name om stukken tussen de rotonde Groen van Prinsererlaan en de Graaf...
Onze fractie wil zelfstandigen met schulden beter helpen
2 maanden
Wij willen dat zelfstandig ondernemers die kampen met schulden kunnen rekenen op goede hulp die makkelijk toegankelijk is. “Voor zelfstandig ondernemers die in zwaar weer verkeren moet duidelijk zijn op welke hulp zij kunnen rekenen. Wat ons betreft...
Sportstad
2 maanden
Het is al weer heel wat jaartjes geleden dat Peter Post en ik van het gemeentebestuur het verzoek kregen om Amstelveen voor te dragen als etappeplaats voor de Wielerronde van Nederland. Een klus van niks vonden we, omdat we beiden wel zoveel...
Zonder groene visie geen groei Schiphol
2 maanden
“Lelystad Airport gaat er komen en Schiphol zal na 2020 zeker verder groeien. Zo niet, dan missen we de boot!” zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Onze fractie vindt dat eerst bestaande afspraken nagekomen moeten...
Abonneren op politiek