politiek

20 berichten gevonden
D66 en BBA: Amstelveense jeugd schuldenvrije en kansrijkere toekomst
2 weken
D66 en BBA vinden dat schulden werk en/of een opleiding niet in de weg mogen staan. Daarom willen zij een proef te starten waarmee de gemeente jongeren niet alleen helpt uit de schulden te komen, maar waarbij de hun (economische) positie wordt...
D66-wethouder Frank Berkhout komt Orionscholen tegemoet
2 weken
In februari heeft de gemeenteraad opdracht gegeven uitgebreider onderzoek te doen naar mogelijkheden voor vernieuwing van de schoolgebouwen en wijkcentrum de Meent aan de Orion. Dat betekent dat de huidige (school)gebouwen nog een paar jaar gebruikt...
BbA, Groen Links en SP willen meer afstand politiek en Fonds Lokale Media
2 weken
BbA, Groen Links en SP doen in de raadsvergadering van woensdag 11 maart nog een laatste poging om de rol van het College en de Wethouder in het in te stellen Amstelveens Stimuleringsfonds Lokale Media terug te dringen. De partijen vinden dat de rol...
BBA: te weinig parkeerplaatsen project Haagbeuklaan
2 weken
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt dat bij de nieuwbouw aan de Haagbeuklaan te weinig parkeerruimte is ingepland en dat dit tot overlast gaat leiden van de buurt. BbA constateert dat in de startnotitie Haagbeuklaan het College de parkeernorm voor...
D66-wethouder Floor Gordon opent Kinderbomenbank én een minibos
3 weken
Tijdens de landelijke Boomfeestdag op woensdag 18 maart geeft wethouder Floor Gordon (Groen en Natuur- en Milieueducatie) het startsein voor de Amstelveense Kinderbomenbank. Op schooltuin Akkerbloem aan Langs de Akker kunnen kinderen onder...
Reacties op de laatste column
3 weken
Mijn laatste column, onder de titel: “Waarom bbA vecht voor onafhankelijke journalistiek”, heeft tot veel reacties geleid. Uit diverse vakkringen voornamelijk positief en vanuit de partijen die zich aangevallen voelen negatief. Laat ik beginnen met...
Waarom bbA vecht voor onafhankelijke journalistiek
1 maand
Er is me de laatste tijd wel eens gevraagd waarom Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zich zo druk maakt om het voortbestaan van ons lokale radio-, internet- en tv- station RTVA. Welnu, omdat bbA ervan overtuigd is dat het kortwieken en uiteindelijk...
Grote rol bbA in raadsvergadering januari 2020
1 maand
De eerste raadsvergadering van 2020 in januari was door de veelheid van onderwerpen een bijzondere en soms opwindende vergadering, waarbij de fractieleden van bbA een opvallende rol speelden. Het was ook een raadsvergadering waarin bbA weer in de...
“College geeft RTVA geen kans”
1 maand
In de raadscommissie Burgers en Samenleving van 29 januari werd uitvoerig gesproken over de toekomstige financiering van RTVA. De wethouder stelt een flinke bezuiniging voor, omdat naar zijn oordeel (en dat van zijn partij de VVD) RTVA onvoldoende...
D66: ‘Minister moet ‘t Jagershuis behouden op monumentenlijst’
2 maanden
D66 Amstelveen heeft minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) per brief opgeroepen om het aan de Amstel gelegen rijksmonument ‘t Jagershuis’ te behouden op de monumentenlijst. Mocht de minister ruimte geven voor het...
BBA wil onderzoek naar loden waterleidingen en gezondheidsrisico’s lood in het Amstelveense drinkwater.
2 maanden
Waar loden waterleidingen nog in gebruik zijn, kunnen hoge waarden lood voorkomen in het drinkwater. De Gezondheidsraad geeft aan dat lood in het drinkwater een groot gezondheidsrisico voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen kan opleveren....
D66 Amstelveen en ChristenUnie: ‘tekort aan fietsenrekken bij bushalten’
2 maanden
De fracties van D66 en ChristenUnie hebben vragen gesteld over het tekort aan fietsenrekken bij OV-halten. De partijen vragen het college om, in overleg met OV-aanbieders, naar passende maatregelen te zoeken en de capaciteit uit te breiden. Minder...
Wat moet ik met dit gemeentebestuur?
2 maanden
Vier weken na de laatste raadsvergadering van 11 december 2019 ben ik nóg niet van mijn verbazing bekomen. Na bijna een half jaar schelden op Aalsmeer was volgens de Amstelveense gemeenteraad het bestuur van dit bloemendorp ineens een aardige...
Wethouder Gordon: natuurwaarden bos versterken, geen groei festivals
3 maanden
Amstelveen – In de discussie rond de toekomst van het Amsterdamse bos stelt wethouder Floor Gordon (D66) dat Amstelveen en Amsterdam de natuurwaarden van het bos willen versterken en het aantal festivals niet verder willen laten groeien. Gordon...
D66 stelt vragen over de noodzaak van afvalpas
3 maanden
De fractie van D66 Amstelveen gaat vragen stellen over de toekomst van de afvalpas. Wat D66 betreft moeten Amstelveners op een makkelijke manier hun afval kunnen scheiden en deponeren in de containers. D66 wil dat er via een pilot onderzocht gaat...
Wethouder Gordon verrast door bbA – publicatie Amsterdamse Bos
3 maanden
Met het reactievermogen van een oranje handbalkeepster is wethouder Floor Gordon in actie gekomen toen bbA zijn ongerustheid uitte over de toekomst van het Amsterdamse Bos en suggereerde dat er in de Stopera allerlei plannen circuleren over het...
D66 en AVA: meer doen aan voorkomen van armoede
3 maanden
De fracties van D66 en Actief Voor Amstelveen (AVA) willen meer gerichte acties zien om armoede in Amstelveen te voorkomen. Hun voorstel hierover is met veel steun van de gemeenteraad aangenomen. Minimabeleid Op woensdag 11 december besprak de...
Amstelveen gaat voor stadsvernieuwing: verouderde wijken aan de beurt
4 maanden
De Amstelveense coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA gaan de komende periode inzetten op stadsvernieuwing. Amstelveen heeft een groot aantal wijken uit de periode 1950-1970, die op diverse punten behoorlijk verouderd zijn en vernieuwd moeten worden:...
Pilot afvalbrengstation groot succes
5 maanden
De fractie van D66 heeft vorig jaar het college van B&W opgeroepen om een pilot te starten voor de openstelling van de gemeentewerf op zondag. De pilot liep van augustus tot en met oktober. Het doel van de pilot was enerzijds om de...
(na)Zomercolumn #8 – Aalsminder – Harmen van der Steenhoven
6 maanden
De afgelopen weken schreven veel van mijn collega’s over hun spannende reizen en bevindingen op vakantie. Omdat de zomer inmiddels voorbij is leek het mij goed om meer bij de actualiteit te blijven. Afgelopen week werd duidelijk dat de ambtelijke...
Abonneren op politiek