politiek

24 berichten gevonden
Geef alle moties door aan Fixi
1 dag
Het is alweer een paar weken geleden dat de Gemeenteraad zich boog over de plannen van het College voor het komende jaar 2022. Maar liefst zes uur besteedde de Raad aan wat in Amstelveen de Perspectiefnota wordt genoemd. In die Perspectiefnota wordt...
Fractie bbA brainstormt op de toekomst van Amstelveen
4 dagen
Zaterdag 17 juli jl. bracht de fractie met het bestuur samen door om te brainstormen over de vraag wat de Amstelveense kiezer in de komende jaren van bbA mag verwachten, wat de nieuwe uitdagingen voor bbA zijn en hoe te anticiperen op een zich...
Het rimpeling effect…
1 week
Vorig jaar schreef ik over de aanleg van een groen dak op mijn garage. Het leek een beetje een zielig groen postzegeltje in een grijze zee van bitumendakbedekking en kiezelstenen. Heeft het wel zin om je druk te maken om verduurzaming, mijn bedrage...
D66 wil huiseigenaren helpen bij verduurzaming woning
1 week
D66 vindt dat er meer tempo gemaakt moet worden met het verduurzamen van woningen in Amstelveen. De fractie wil dat een duurzaam huis voor álle Amstelveners bereikbaar wordt. Niet alleen Amstelveners met veel geld. Daarom wil D66 huiseigenaren die...
BbA wil dat het college de ambities tempert. Keuzes maken
2 weken
Hieronder de door de fractievoorzitter van bbA Ruud Kootker uitgesproken tekst bij de algemene beschouwing over de Perspectiefnota 2021-2022 van het College van B. en W..In deze nota geeft het College weer wat de plannen voor het komend seizoen zijn...
D66 wil hulp van inwoners bij aanwijzen verkeersonveilige plekken
2 weken
D66 wil het aantal verkeersslachtoffers in Amstelveen verminderen door verkeersonveilige plekken in Amstelveen aan te pakken. De fractie wil dat alle onveilige plekken in Amstelveen in beeld worden gebracht, waarna er per locatie oplossingen moeten...
Nu ruim baan voor vervoer naar culturele instellingen
4 weken
In de commissie Burgers en Samenleving d.d. 23 juni, vroeg D66 bij de plannen voor 2022 aandacht voor het vervoer naar culturele instellingen, voor groepen die dat zelf lastig kunnen organiseren. Als voorbeeld werden het Bostheater voor senioren en...
bbA wil compleet nieuw zwembad
1 maand
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat er meteen wordt begonnen met de bouw van een nieuw zwembad, in plaats van het treffen van tijdelijke voorzieningen om het tekort aan zwemwater voorlopig op te heffen. Het gemeentebestuur stelt voor om het al...
Wijk Groenelaan opgelucht na afblazen Newa 2
1 maand
Bewoners in de omgeving van het kruispunt Sportlaan/Groenelaan hebben blij en opgelucht gereageerd toen bekend werd, dat de gemeente de plannen voor hoogbouw op de hoek onder de naam Newa 2 voorlopig heeft afgeblazen. Als reden wordt opgegeven dat...
BbA blij met annuleren nieuwbouwplannen Newa 2
1 maand
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is blij met de beslissing van het gemeentebestuur om het nieuwbouwplan Newa 2 voorlopig af te wijzen. In een brief aan de gemeenteraad stellen B en W dat het plan op veel weerstand is gestuit bij de bewoners en bij...
D66 wil meer focus op jongeren bij aanpak eenzaamheid
1 maand
Er zijn meer eenzame jongeren in Amstelveen. 40% van de Amstelveense jongeren voelt zich eenzamer dan voor de Coronacrisis. Per Amstelveense klas zijn naar inschatting zeker 3 leerlingen dag in, dag uit, eenzaam. D66 wil dit doorbreken en wil meer...
Bij Newa 2 ook rotonde aan Groenelaan
1 maand
Donderdag 27 mei presenteerde de projectontwikkelaar Waterland Real Estate het definitieve ontwerp van het gebouw, dat op de hoek van de Groenelaan/Sportlaan de plaats moet innemen van het benzinestation. In de bijbehorende showroom konden de...
Originele nieuwe actie voor Urbanuskerk
1 maand
De Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus heeft een nieuwe actie opgezet om ontbrekende 55.000 Euro in te zamelen die nodig is voor professioneel beeld en geluid in de dan herstelde kerk. Het motto is: Maak de Urbanus blij en sponsor een lei...
Inburgeraars recht op een zo hoog mogelijk taalniveau
1 maand
Amstelveen – De motie op initiatief van GroenLinks en bbA waarin het College wordt opgeroepen om inburgeringsplichtigen in staat te stellen om op een zo hoog mogelijk taalniveau in te burgeren is in de Raadsvergadering van 2 juni 2021 met steun van...
BbA blij met toezegging herstel fiets- en voetpaden
2 maanden
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is zeer tevreden over de wijze waarop wethouder Floor Gordon het achterstallig onderhoud aan de voetpaden wil aanpakken. In antwoord op vragen van Pieter Monkelbaan van bbA vertelde zij in de Commissievergadering RWN...
Een oorlogsoverweging
2 maanden
In de eerste week van mei heb ik zo mijn oorlogsoverwegingen. Films, documentaires en herdenkingen op TV helpen daar een handje aan mee. Steeds komt dan bij mij de vraag naar boven hoe een oorlog, soms klunzig en op fietsen, zo wreed heeft kunnen...
Hobbelige voetpaden
2 maanden
Het is alweer een jaar geleden dat bbA in een uitgebreid rapport de kwaliteit van de Amstelveense fietspaden ter discussie stelde. Aan de hand van eigen ervaring en aan de hand van foto’s constateerden wij nogal wat mankementen: te smal, hobbels,...
Wachttijd in het AZC maximaal benutten voor inburgering
2 maanden
Nieuw Inburgeringsbeleid Amstelveen In 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Het doel van deze wet is dat statushouders zo snel mogelijk meedoen en werk vinden. Op woensdag 21 april heeft de gemeenteraad het Inburgeringsbeleid van de gemeente...
Een persoonlijke oorlogsoverweging
2 maanden
In de eerste week van mei heb ik zo mijn oorlogsoverwegingen. Films, documentaires en herdenkingen op TV helpen daar een handje aan mee. Steeds komt dan bij mij de vraag naar boven hoe een oorlog, soms klunzig en op fietsen, zo wreed heeft kunnen...
BENELUXBAAN; 70 KM WAAR HET KAN, 50 KM WAAR HET MOET.
2 maanden
De huidige maximumsnelheid naar 50 km per uur op de Beneluxbaan, een overblijfsel van de werkzaamheden aan de Amstelveenlijn, is Burgerbelangen Amstelveen (bbA) een doorn in het oog. Hoewel definitieve besluitvorming over de maximumsnelheid nog moet...
Zomerschool voor basisschool leerlingen
2 maanden
De gemeente Amstelveen organiseert weer een zomerschool in de tweede en derde week van de grote vakantie. Ze doet dit samen met schoolbesturen en lokale sport- en culturele instellingen. De school is bedoeld voor basisschoolscholieren die door de...
D66 wil garantiefonds voor lokale evenementen
2 maanden
D66 wil in Amstelveen kijken naar een garantiefonds vanuit de gemeente om de organisatie van lokale evenementen mogelijk te maken. Door de coronacrisis liggen veel evenementen stil. Een garantiefonds kan helpen om initiatiefnemers meer zekerheid te...
Oproep VVD, GroenLinks en D66 aan sportclubs om gebruik te maken van duurzaamheidssubsidie
3 maanden
VVD. GroenLinks en D66 roepen sportverenigingen op om gebruik te maken van de duurzaamheidssubsidie de gemeente heeft ingesteld. Deze subsidieregeling is tot stand gekomen op initiatief van Ilika Polderman (GroenLinks), Victor Frequin (VVD) en Paul...
Extra aandacht voor gezondheid kinderen
3 maanden
De corona-maatregelen hebben een negatieve invloed op de leefstijl van kinderen en jongeren. Daarom trekken de Amstelveense fracties van D66, GroenLinks en het CDA hierover aan de bel. Zij willen actie voor meer bewustwording over een gezonde...
Abonneren op politiek