politiek

13 berichten gevonden
D66 & GroenLinks zorgen voor groenblauwe school- en speelpleinen
6 dagen
Op 10 juli 2019 hebben GroenLinks en D66 in de raadsvergadering een gezamenlijke motie ingediend om aandacht te vragen voor het groenblauw inrichten van de school- en speelpleinen in Amstelveen. De motie roept het College van B&W op om te...
Nijmegen les voor Amstelveen
1 week
In Nijmegen is een rel ontstaan over het lawaai dat de leerlingen van de basisschool De Buut op hun schoolpleintje maken. Voor en na schooltijd en in de pauzes gebruiken de kinderen het speelpleintje waarvoor het bedoeld is, namelijk om te spelen;...
Meer kansengelijkheid door sporten en bewegen
1 week
Onze fractie wil dat alle kinderen kunnen sporten en bewegen. Wij maken ons zorgen over de grote verschillen in hoe Amstelveense jongeren hun gezondheid ervaren: verschillen tussen jongens en meisjes, verschillen tussen jongeren mét en zónder...
Visie bbA op 2020
1 week
Afgelopen woensdag 10 juli jl. heeft de gemeenteraad zich gebogen over de plannen en de daarbij behorende financiering van het College van B. en W. Onderstaand de letterlijke tekst die fractievoorzitter Ruud Kootker heeft uitgesproken tijdens de...
Bijdrage Perspectiefnota 2020 Raadsvergadering van onze fractievoorzitter Harmen van der Steenhoven
1 week
Voorzitter, Een nieuw thema in deze perspectiefnota 2020 betreft de bestuursopdracht groei van de stad. Toen ik dit stuk las moest ik denken aan een andere stad die de afgelopen jaren een sterke groei heeft doorgemaakt van zowel bewoners als...
BBA staat voor een verantwoord financieel beleid
3 weken
Ruud Oord, het bbA-raadslid uit de periode voor maart 2018, zou zo ongeveer helemaal gek zijn geworden als hij had moeten ervaren dat het gemeentebestuur de inkomsten van de grondexploitatie voor de komende jaren, zonder enige onderbouwing, heeft...
Burgerbelangen Amstelveen bezorgd over financiële toekomst Amstelveen
3 weken
Burgerbelangen Amstelveen maakt zich grote zorgen over de financiële toekomst van Amstelveen. Deze zorg uitte fractievoorzitter Ruud Kootker bij de discussie in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen over de Perspectiefnota 2020. Hij stelde...
Opwinding over kritiek bbA op wethouder Raat
1 maand
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 12 juni jl. heeft Burgerbelangen Amstelveen (bbA) opzien gebaard door samen met Groen Links een motie van afkeuring in te dienen tegen de bekendste en meest in de publiciteit tredende wethouder Herbert...
Moeten we dat allemaal maar nemen?
1 maand
Ik las een verhaal over de vestiging van een nieuwe Lidl in een Eindhovens winkelcentrum. Omdat de komst van een nieuwe Lidl hier op Groenhof de nodige problemen en overlast heeft veroorzaakt, trok dit meer dan mijn normale aandacht. Want wat was...
Pieter Monkelbaan vervangt Ewa Petiet
2 maanden
Tijdens de algemene ledenvergadering van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is oud bbA – wethouder Peter Bot met algemene stemmen gekozen tot voorzitter. Hij volgt daarmee Paul van der Meer op, die gedurende 13 jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd...
Urbanus gaat gemeente geld kosten
2 maanden
foto RTVA Als je lid bent van een paar clubs en als je bij een winkelcentrum woont heb je het voordeel dat je veel mensen leert kennen en dat je nog wel eens iemand tegenkomt. En je hoort ook nog wel eens wat. Zo had ik een week na de brand in de St...
Bestuur bbA bereidt jaarvergadering voor
2 maanden
Het bestuur van bbA heeft met de nieuw te benoemen bestuursleden vrijdagmiddag de jaarvergadering van a.s. woensdag 1 mei voorbereid. Aftredend voorzitter Paul van der Meer gaf de voorzittershamer al vast aan zijn beoogde opvolger Peter Bot, ook...
Oplossing zoeken voor Vunzige Deuntjes Festival
2 maanden
Onze fractie heeft vragen gesteld aan het college van B&W over het besluit om geen festivalvergunning te verlenen aan het Vunzige Deuntjes Festival. Wij zijn onder meer benieuwd naar de afwegingen om het festival geen vergunning te verlenen. Het...
Abonneren op politiek