Search & Co Groep

108 berichten gevonden
Campagne marketeer
2 dagen
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Marketing & Co een campagne marketeer. Je kunt ingezet worden op verschillende thema's; bv. in het sociale of ruimtelijke domein, veiligheid, dienstverlening, gezondheid of op coronacampagnes. Je ontwikkelt...
Communicatieadviseur Servicepunt (interne communicatie)
3 dagen
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Servicepunt (interne communicatie). Bij het Servicepunt kun je voor diverse zaken terecht op zowel facilitair als op het gebied van ICT/ Informatievoorziening. Er staan...
Creatieve city marketeer
3 dagen
Voor de gemeente Nieuwegein zoekt Marketing & Co een creatieve city marketeer. Je werkt aan het project City, de ontwikkeling van de binnenstad van Nieuwegein. Je vormt onderdeel van het communicatieteam waarin ook de communicatieadviseur en de...
P&O adviseur Ruimte & Duurzaamheid (interim)
4 dagen
Voor de gemeente Amsterdam zoekt pzSearch een P&O adviseur Ruimte & Duurzaamheid (interim). Met jouw bedrijfskundige kennis, analytisch vermogen en kennis van de lijn ga je samen met het management de tactische en strategische...
Jurist Privaatrecht en Europees staatssteunrecht (interim)
4 dagen
Voor ZonMw zoekt legalSearch een jurist Privaatrecht en Europees staatssteunrecht (interim). Je draagt, ook projectmatig, bij aan het verhogen van de kennis binnen de organisatie op het gebied van het staatssteunrecht, aanbestedingsrecht en...
Juridisch adviseur Verkeer & Vervoer (interim)
4 dagen
Voor de gemeente Delft zoekt legalSearch een juridisch adviseur Verkeer & Vervoer (interim). Je adviseert bij en doet concrete tekstvoorstellen t.b.v. aanpassingen en de evaluatie van het verkeersbeleid en verordeningen (o.a. parkeerverordening...
Communicatieadviseur GGP
1 week
Voor de Politie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur GGP. Je werkveld is weliswaar binnen de portefeuille GGP, maar in het dagelijks werk heb je nauw contact met de dienst Communicatie van het Politiedienstencentrum. Je ontwikkeld...
Bestuursadviseur/ woordvoerder Milieu, Duurzaamheid en Afvalverwerking
1 week
Voor de Provincie Limburg zoekt Communicatie & Co een bestuursadviseur/ woordvoerder Milieu, Duurzaamheid en Afvalverwerking. Je adviseert vanuit een proactieve basishouding het bestuur en de directie (gevraagd en ongevraagd) over de kansen en...
Allround communicatieadviseur met vlotte pen
1 week
Voor de gemeente Twenterand zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur met vlotte pen. Je geeft vorm en inhoud aan het communicatiebeleid. Je adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en de organisatie over het in- en externe...
Recruiter inleendesk (tijdelijk)
1 week
Voor Stedin Groep zoekt pzSearch een recruiter inleendesk (tijdelijk). Je maakt de match tussen de behoeften aan flexibel personeel en het aanbod in de arbeidsmarkt. Intern ben je adviseur voor inlenende managers en extern ben je het eerste...
Projectleider nieuwe website
1 week
Voor het Instituut Fysieke Veiligheid zoekt Redactie & Co een projectleider nieuwe website. Als projectleider realiseer je in nauwe samenwerking met de IFV medewerkers een nieuwe website: van plan tot aanbesteding tot uitvoer (content, design,...
Hands-on social media adviseur
1 week
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een hands-on social media adviseur. De regio Amsterdam zet in op actieve samenwerking met andere regio's om het Life Sciences & Health cluster in Nederland verder te versterken. In deze rol...
Allround communicatiemedewerker GGD
1 week
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een allround communicatiemedewerker GGD. De GGD heeft een breed takenpakket. Van gezondheidsvoorlichting tot ongediertebestrijding en van vaccinaties tot zorg aan verslaafden. Het...
Jurist Omgevingsrecht (tijdelijk)
2 weken
Voor de gemeente Zwolle zoekt legalSearch een jurist Omgevingsrecht (tijdelijk). De komende periode bereidt Zwolle zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Ter vervanging van de jurist die daarvoor deels is vrijgemaakt is de gemeente op zoek...
Jurist privaatrecht (tijdelijk)
2 weken
Voor de gemeente Schiedam zoekt legalSearch een jurist privaatrecht (tijdelijk). Je wordt ingezet op de taken snippergroen. De term snippergroen heeft betrekking op reststroken gemeentegrond die de gemeente bereid is te verkopen aan particulieren,...
HR adviseur Coronateams (interim)
2 weken
Voor de gemeente Amsterdam zoekt pzSearch een HR adviseur Coronateams (interim). Er is behoefte binnen de GGD Amsterdam Amstelland aan de opbouw en het opschalen van het team corona. Je adviseert de leidinggevenden van de coronateams en je adviseert...
Communicatieadviseur Digitale Participatie
2 weken
Voor de gemeente Zuidplas zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Digitale Participatie. De gemeente heeft de ambitie om in de komende jaren verder te groeien. Het collegeprogramma is opgebouwd rond de thema’s toekomstbestendige gemeente,...
Communicatieadviseur Reorganisatie
2 weken
Voor de Werkorganisatie Duivenvoorde zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Reorganisatie. Na zeven jaar samenwerken zien de gemeenten Wassenaar en Voorschoten dat inzetten op beleidsharmonisatie eigenlijk geen meerwaarde meer heeft....
HR adviseur (interim)
2 weken
Voor de gemeente Katwijk zoekt pzSearch een HR adviseur (interim). Samen met de collega’s binnen de gemeente zet je het personeelsbeleid van de organisatie stevig op de kaart. Sinds 1 januari 2020 werkt de gemeente volgens het directiemodel: weinig...
Juridisch adviseur Bestuursrecht (tijdelijk)
2 weken
Voor de gemeente Schiedam zoekt legalSearch een juridisch adviseur Bestuursrecht (tijdelijk). Je geeft dagelijks gevraagd en ongevraagd advies over complexe juridische en bestuurlijk-juridische vraagstukken aan het bestuur, het management en de...
Creative designer 3D en animatie
2 weken
Voor de gemeente Amstelveen zoekt creatieven.com een creative designer 3D en animatie. Team Communicatie is verantwoordelijk voor de ex- en interne communicatie voor Amstelveen en Aalsmeer. De afdeling voert bestuursadvies/-voorlichting,...
Communicatieadviseur bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse
2 weken
Voor de gemeente Schiedam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse. Het Schiedamse bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse zal de komende jaren transformeren tot een gemengd en toekomstbestendig woon-...
Communicatieadviseur Verkeer en Openbare Ruimte
2 weken
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Verkeer en Openbare Ruimte. Om de stad bereikbaar en veilig te houden en de openbare ruimte toegankelijk en aantrekkelijk, moet de gemeente keuzes maken en maatregelen...
Interne communicatiespecialist Amsterdamse School
2 weken
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een interne communicatiespecialist Amsterdamse School. P&O zit in een doorontwikkeling. Iedere afdeling, ook de Amsterdamse School, heeft een eigen ontwikkelopgave die aansluit op de P&...
Online redacteur
3 weken
Voor een kenniscentrum gericht op de jeugd zoekt Redactie & Co een online redacteur. In deze rol ga je het huidige team ondersteunen. Je gaat je met name bezighouden met content beheer voor de website; dit betreft vooral het publiceren van...
HR adviseur (tijdelijk)
3 weken
Voor de gemeente Gouda zoekt pzSearch een HR adviseur (tijdelijk). Met een eigentijdse visie lever je een bijdrage aan de verdere HR-ontwikkeling van de gemeente. Als een ervaren generalist werk je mee aan het realiseren van de ambities en doelen....
Senior HR Beleidsadviseur Compensation & Benefits (interim)
3 weken
Voor de Nederlandse Spoorwegen zoekt pzSearch een senior HR Beleidsadviseur Compensation & Benefits (interim). Je bent verantwoordelijk voor het arbeidsvoorwaardenbeleid voor het senior management van NS en je hebt daarnaast een rol bij...
Woordvoerder Commissaris van de Koning
3 weken
Voor de Provincie Overijssel zoekt Communicatie & Co een woordvoerder Commissaris van de Koning. Je adviseert de CdK, het College en de directie gevraagd en ongevraagd; met een scherp oog voor relevante politiek- bestuurlijke en maatschappelijke...
Communicatieadviseur Jeugdgezondheidszorg
3 weken
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Jeugdgezondheidszorg. De werkzaamheden zijn wisselend en divers, gegeven de actualiteit en de opdracht van JGZ. Je maakt de vertaalslag van strategie naar concrete...
Communicatieadviseur Energietransitie
3 weken
Voor Werkorganisatie Duivenvoorde zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Energietransitie. Je bent een creatieve adviseur die vanuit de adviserende rol binnen het programma van de Lokale Energiestrategie uitvoering geeft aan de...

Pagina's

Abonneren op Search & Co Groep