Search & Co Groep

63 berichten gevonden
Juridisch adviseur (Horeca en Evenementen)
17 uur
Voor de gemeente Hilversum zoekt legalSearch een juridisch adviseur (Horeca en Evenementen). In deze rol ben je de interne vraagbaak m.b.t. alle juridische aspecten van horeca- en evenementenzaken, waaronder vergunningen. Je werkt Covid 19...
Manager corporate communicatie
17 uur
Voor de Nederlandse Publieke Omroep zoekt Communicatie & Co een manager corporate communicatie. In deze rol geef je leiding aan en coach je de afdeling. Je realiseert de vastgestelde strategie-, beleids- en jaarplannen en je bewaakt de (meer-...
Communicatieadviseur (Programma Vernieuwend Registreren)
1 dag
Voor de Politie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (Programma Vernieuwend Registreren). Het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) gaat de komende jaren twaalf informatiesystemen binnen de Nationale Politie vervangen. Dit zijn...
Secretaris bezwarencommissie (Tozo-bezwaren)
4 dagen
Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg zoekt legalSearch een secretaris bezwarencommissie (Tozo-bezwaren). Leidschendam-Voorburg werkt met een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften, die adviseert over het innemen van een standpunt op...
Juridisch medewerker (Toezicht en Handhaving)
4 dagen
Voor de Werkorganisatie Duivenoorde zoekt legalSearch een juridisch medewerker (Toezicht en Handhaving). In deze brede rol zet je jouw kennis en kunde in om handhavingsdossiers zorgvuldig en met de hoogst mogelijke kwaliteit af te wikkelen. Je bent...
Secretaris Bezwaarschriftencommissie
4 dagen
Voor de gemeente Gooische Meren zoekt legalSearch een secretaris Bezwaarschriftencommissie. Je gaat je bezighouden met het bijstaan van de onafhankelijke Bezwaarschriftencommissie als Commissiesecretaris bij het behandelen van bezwaarschriften met...
Juridisch adviseur (bezwaar en beroep)
4 dagen
Voor de gemeente Enschede zoekt legalSearch een juridisch adviseur (bezwaar en beroep). Je gaat aan de slag voor de afdeling Juridische Zaken en Inkoop. In deze rol houd je je bezig met de bezwaarschriften en beroepszaken. Je beoordeelt het bezwaar...
P&O adviseur (interim)
6 dagen
Voor de gemeente Amsterdam zoekt pzSearch een P&O adviseur (interim). In deze rol adviseer je zelfstandig en ondersteun je het (lijn)management bij allround P&O gerelateerde vraagstukken. Ook adviseer je bij de toepassing van diverse P&O...
Communicatieadviseur Deelmobiliteit
6 dagen
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Deelmobiliteit. De gemeente heeft de ambitie een voortrekkersrol te spelen bij de ontwikkeling van deelmobiliteit, gezien de gewenste mobiliteitstransitie van bezit naar...
Procesmanager Limburgs Energie Akkoord
1 week
Voor de Provincie Limburg zoekt Communicatie & Co een procesmanager Limburgs Energie Akkoord. Je gaat aan de slag voor het cluster Wonen en Leefomgeving van de Provincie Limburg. Je gaat je bezighouden met de coördinatie van de communicatie over...
Communicatieadviseur (medior)
1 week
Voor De Politie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (medior). Je gaat aan de slag voor de Dienst Communicatie, afdeling Account en Advies (A&A). Naast de aandachtsgebieden interne communicatie, verandercommunicatie, corporate...
Communicatieadviseur (senior)
1 week
Voor De Politie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (senior). Je gaat aan de slag voor de Dienst Communicatie, afdeling Account en Advies (A&A). Naast de aandachtsgebieden interne communicatie, verandercommunicatie, corporate...
Handhavingsjurist
1 week
Voor de gemeente Heerde zoekt LegalSearch een Handhavingsjurist. Je gaat aan de slag voor de afdeling ROW. Je bent primair verantwoordelijk voor een tijdige, adequate en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van integrale handhavingsprocessen....
Communicatieadviseur (participatie)
1 week
Voor de gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (participatie). In deze rol adviseer je de gemeente gevraagd en ongevraagd over de communicatie- en participatieaanpak. Je ontwikkelt communicatie- en...
(Interne) communicatieadviseur
2 weken
Voor de Politie zoekt Redactie & Co een (interne) communicatieadviseur. Je geeft, samen met de strategische communicatieadviseur, uitvoering aan de strategie t.b.v. het project ''Blik op politiewerk'' (interne cultuurontwikkeling), in de eenheid...
Specialist veranderaanpak en communicatie Buurtteams
2 weken
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een specialist veranderaanpak en communicatie Buurtteams. De gemeente werkt aan een nieuw zorgstelsel. Vanaf 2021 komen op verschillende plekken in Amsterdam buurtteams die de toegang zijn naar...
Communicatieadviseur Bestuursondersteuning
2 weken
Voor de gemeente Lelystad zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Bestuursondersteuning. Het team Bestuursondersteuning, waaronder communicatie valt, werkt als een spin in het web aan de in- en externe contacten van de gemeente. Deze...
Communitymanager
2 weken
Voor VNG Realisatie zoekt Redactie & Co een communitymanager. Afgelopen jaren heeft de onderlinge samenwerking tussen gemeenten een vlucht genomen, zowel in het sociaal en fysiek domein als op het gebied van veiligheid. Er moeten nu concrete...
Communicatieadviseur Financiën
2 weken
Voor de provincie Utrecht zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Financiën. Je gaat aan de slag voor het team Financiën, dat valt onder het domein Bedrijfsvoering. De nadruk in de functie ligt op het ondersteunen van de...
Communicatieadviseur Stikstof
2 weken
Voor de Provincie Flevoland zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Stikstof. Je gaat uitvoering geven aan de communicatie rondom het programma stikstof van de provincie Flevoland. Je bent verantwoordelijk voor het opzetten/ uitvoeren...
Communicatieadviseur Wegtunnels
2 weken
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Wegtunnels. Je gaat aan de slag voor het programma Wegtunnels Amsterdam (AWA) en je maakt onderdeel uit van het taakveld Omgeving en Communicatie. Je ondersteunt de...
Communicatiestrateeg Inclusie & Diversiteit
2 weken
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatiestrateeg Inclusie & Diversiteit. Je fungeert als adviseur/ sparringpartner van de programmamanager op strategische communicatie-issues. Je hebt als eerste de belangrijke...
Communicatiestrateeg
2 weken
Voor de provincie Groningen zoekt Communicatie & Co een communicatiestrateeg. De provincie en de gemeenten werken samen aan een veilig Groningen (dossier Gaswinning). Gezamenlijk pakken zij een aantal taken op en laten dit ambtelijk ondersteunen...
Programmaondersteuner Omgevingswet
2 weken
Voor de Werkorganisatie Duivenvoorde zoekt paSearch een programmaondersteuner Omgevingswet. Je gaat aan de slag voor het programmateam Omgevingswet (16 uur). Je voert ondersteunende werkzaamheden uit voor de leden van het team; je notuleert bij...
Adviseur Public Affairs
3 weken
Voor de gemeente Westland zoekt Communicatie & Co een adviseur public affairs. Je werkt samen met de bestaande adviseur public affairs aan de belangenbehartiging van de gemeente op strategisch niveau; daarbij gaat het om partners bij onder meer...
Communicatieadviseur Ruimte en Economie
3 weken
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Ruimte en Economie. Dit cluster staat voor het creëren van ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten...
Communicatieadviseur gebiedsontwikkeling
3 weken
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur gebiedsontwikkeling. In eerste instantie ga je aan de slag voor het project Osdorpplein-centrum Nieuw-West. Je zorgt voor de uitvoering van de communicatiestrategie, in...
Programmamanager arbeidsvoorwaarden (interim)
3 weken
Voor de Veiligheidsregio Utrecht zoekt pzSearch een programmamanager arbeidsvoorwaarden (interim). Je gaat aan de slag voor het programma ‘Harmonisering arbeidsvoorwaarden’. Voor de VRU geldt dat veel arbeidsvoorwaarden bij de regionalisering van...
Communicatieadviseur (publiek domein)
3 weken
Voor de gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (publiek domein). In deze rol ben je primair verantwoordelijk voor het adviseren van twee wethouders op strategisch niveau waarbij je proactief en ondernemend te werk...
Adviseur communicatie (Digitalisering & Cybercrime)
4 weken
Voor de Nationale Politie zoekt Communicatie & Co een adviseur communicatie (Digitalisering & Cybercrime). Je gaat aan de slag met de communicatiestrategie en –planning voor het programma D&C en de onderliggende projecten. En je geeft (...

Pagina's

Abonneren op Search & Co Groep