Waardevolle inzichten en wederzijds begrip aan de Amstelveense Keti Koti Tafel

De Keti Koti Tafels worden in heel Nederland gehouden. Tijdens een rituele maaltijd worden ervaringen, herinneringen en gevoelens gedeeld. Zo wordt stilgestaan bij de hedendaagse gevolgen van het...

06-06-2024 12:00
Gemeente Amstelveen