Gemeente Amstelveen

196 berichten gevonden
Acacialaan 20 - 22
13 uur
Locatie Het plangebied is gelegen in Keizer Karelpark. De locatie maakt onderdeel uit van een gebied met maatschappelijke voorzieningen, omringd door woningen. Het eigen terrein biedt ruime parkeergelegenheid...
Vergadering gemeenteraad 8 april 2020
1 dag
Om een raadsvergadering te kunnen openen is een zogeheten quorum nodig: minimaal de helft van het aantal zitting hebbende leden moet aanwezig zijn. Als dat aantal niet wordt gehaald en de vergadering...
College en raad op één lijn over ondersteuningspakket
1 dag
Het lokale ondersteuningspakket is nodig om te voorkomen dat inwoners, instellingen, zelfstandig ondernemers en bedrijven onherstelbare schade oplopen nu de samenleving grotendeels stilligt en de...
Extra handhavers op straat vanwege coronamaatregelen
2 dagen
Het rijk en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland nemen verschillende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voorbeelden zijn 1,5 meter afstand houden van elkaar, groepsvorming...
Inwonersbrief corona van burgemeester Tjapko Poppens
5 dagen
Beste Amstelveners, Corona is van grote invloed op ons dagelijks leven. Dat zorgt voor onzekerheid, ook omdat we niet weten hoe lang dit nog gaat duren. De economische en maatschappelijke impact voor...
Noodopvang verandert voor kinderen van ouders in cruciaal beroep
5 dagen
Kinderen zijn de afgelopen weken opgevangen op meerdere scholen en bij verschillende BSO’s in Amstelveen. “We willen in deze crisis voldoende noodopvang plekken en goede opvangkwaliteit...
Nieuwe regionale maatregelen buitenruimte
5 dagen
Fitnessapparatuur in parken/buitenruimten wordt gesloten In de buitenruimten kunnen bezoekers vrij gebruik maken van openbare fitnesstoestellen. Onder normale omstandigheden zijn dat plekken waar mensen...
Vrijdagmarkt vindt doorgang met alleen etenswaren
5 dagen
Weekmarkten worden gezien als een openlucht supermarkt die voorziet in eerste levensbehoeften van inwoners en bijdraagt aan de vermindering van druk op en drukte in de gewone supermarkten naar het oordeel...
Leeg kantoor in Elsrijk kan plaats maken voor 24 woningen
5 dagen
Het bij de gemeente ingediende initiatief bevat 18 huurwoningen in het middensegment en zes huurwoningen in het dure segment. De herontwikkeling van deze locatie is beschreven in een concept-startnotitie...
Charlotte van Montpensierlaan 2a
6 dagen
Locatie Het kantoorgebouw staat aan de Charlotte van Montpensierlaan 2a in Elsrijk, in het verlengde van de Kruiskerk. Toelichting Medio 2018 is het kantoorgebouw aan de Charlotte van Montpensierlaan...
Tot 1 juni 2020 geen evenementen
6 dagen
Het zijn drastische maatregelen die het kabinet neemt om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De evenementen die zijn gepland tot en met 31 mei 2020 en waarvoor inmiddels een vergunning...
Eerste dwangsom opgelegd voor niet sluiten sportschool en overtreden coronamaatregelen
6 dagen
Zowel de eigenaar van de garagebox waarin de sportstudio gevestigd is, als de uitbater hebben een boete van € 30.000,- opgelegd gekregen als zij de sportschool niet per direct sluiten. Alle...
Meldpunt vragen coronavirus
6 dagen
Maakt u zich zorgen, heeft u tips voor de gemeente of heeft u vragen over het coronavirus? Stel uw vraag dan zoveel mogelijk per e-mail via: corona@amstelveen.nl. De gemeente neemt uw e-mail in behandeling....
Tot 1 juni 2020 geen bijeenkomsten en evenementen
1 week
Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarvoor de gemeente nadere regels van het kabinet verwacht. Het zijn drastische maatregelen van het kabinet om verdere verspreiding...
Amstelveen stelt regeling voor zelfstandige ondernemers open
1 week
Voor hen wordt financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. De voorziening werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. Liever niet bellen over de regeling, want u kunt deze digitaal aanvragen...
Verdrietig nieuws: eerste inwoner van Amstelveen overleden aan coronavirus
1 week
“Wat een ontzettend verdrietig bericht,” zegt burgemeester Tjapko Poppens. “Allereerst mijn medeleven met de familie en de naasten van deze inwoonster. We weten dat er mensen gaan overlijden...
Extra maatregelen markten
1 week
Dit betekent dat markten, waar meer dan honderd personen tegelijkertijd aanwezig zijn, aan de volgende 8 voorwaarden moeten voldoen. Bij het niet naleven van deze voorwaarden zal een markt worden gesloten....
Voedselbank geeft waardebonnen in plaats van voedselpakketten
1 week
De waardebonnen worden in plaats van de gebruikelijke voedselpakketten verstrekt op de wekelijkse uitdeeldag. Daarmee kunnen inwoners met een laag inkomen die daar recht op hebben hun eigen eten kunnen...
Topdrukte bij afvalbrengstation: ‘kom alleen als het echt moet’
1 week
Daarom zet de gemeente handhavers en beveiligers in om het wegbrengen van grof afval in goede banen te leiden. Ook roept de gemeente op om alleen te komen als het echt moet én niet voor maar...
Klaasje Zevenster
1 week
De locatie 'Klaasje Zevenster' ligt in de wijk Bankras, ten noorden van de rijksweg A9. Aan de noordzijde ligt de Klaasje Zevensterstraat, aan de oostzijde de Camera Obscuralaan en aan de westzijde het...
Maalderij 4-8
1 week
Nieuwbouw Op het braakliggend terrein tussen Bovenkerkerweg, Noordammerlaan en Maalderij komen woningen met de uitstraling van stadsvilla’s en herenhuizen. Carel’s cafetaria en kringloopwinkel...
Medisch Centrum Zonnestein
1 week
Locatie Het nieuwe medisch centrum komt aan de Van Heuven Goedhartlaan 933 op de hoek van de Van Heuven Goedhartlaan en Zonnestein. Toelichting Het medisch centrum kent een oppervlakte van 1824 m2 bruto...
Middenwaard
1 week
Tussen de wijken Groenelaan en Waardhuizen ligt een strook grond waar oorspronkelijk de afslag van de snelweg A3 zou komen. Ter voorbereiding hiervan is ter plaatse een grondlichaam aangelegd. De snelweg...
Oostelijke Poeloever, herontwikkeling
1 week
Het Plan Het plangebied van het project Oostelijke Poeloever ligt tussen de Handweg in het oosten, de museumspoorlijn in het westen en omvat onder andere het voormalige terrein van tuincentrum Konijnenburg...
Scheg Noorderlegmeerpolder
1 week
De nieuwe woningen dragen vooral bij aan de doorstroming in Amstelveen. Ook komt er ruimte voor een aanzienlijk aandeel woningen in de middeldure (huur)sector. Tot slot komt is nog ruimte gereserveerd...
Appellaan/Notenlaan
1 week
Wat komt er? Op het terrein heeft Dura Vermeer in opdracht van Eigen Haard 19 koopwoningen en 18 huurwoningen in de vrije sector. Volgens het bestemmingsplan kunnen in fase 2 maximaal 11 woningen worden...
Startbaan 16
1 week
De ontwikkelaar van de Startbaan 16 heeft de gemeente gevraagd mee te werken aan sloop van het voormalige kantoorgebouw van Hewlett Packard en de herontwikkeling naar huur- en koopappartementen. De eerste...
Bankrashof 3
1 week
Omschrijving De kantoortoren aan Bankrashof 3 werd in het verleden verhuurd voor voornamelijk commerciële en kantoorfuncties. Het pand is kwalitatief verouderd en onvoldoende geschikt om in de huidige...
Startbaan 8
1 week
Inleiding Met het opgeleverde appartementencomplex De Keizer en de eengezinswoningen van Greenstart I en II is een start gemaakt met het transformeren van het kantorengebied aan de Startbaan naar een...
Biesbosch 225
1 week
De ontwikkelaar van de Biesbosch 225 heeft de gemeente gevraagd mee te werken aan sloop van zijn kantoorpand en de herontwikkeling naar huurappartementen. De gemeente heeft op 28 mei 2019 de omgevingsvergunning...

Pagina's

Abonneren op Gemeente Amstelveen