B&W Haarlemmermeer dreigt vergunning PFAS-gifwasser Schiphol door te drukken

Ondanks meer dan 600 onbeantwoorde bezwaren van bezorgde inwoners, een lopende massaclaim wegens het falen van de overheid inzake PFAS-verontreiniging en het aantoonbaar onzorgvuldig omgaan met gifgrond door Schiphol, dreigt het college van Haarlemmermeer een omstreden vergunning door te drukken.

Dit stelt fractieleider Hans Spijker van de lokale partij Eén Haarlemmermeer tegenover SchipholWatch. Hij is vastbesloten alles in het werk te stellen om op zijn minst uitstel van het besluit voor elkaar te krijgen.

Schiphol vroeg vorig jaar een vergunning aan om een experimentele PFAS-gifwasinstallatie te bouwen aan de Tweeduizend El in Badhoevedorp, inclusief een aantal opslagdepots. In die depots wordt de gifgrond opgeslagen onder zeiltjes die in het verleden meer dan eens scheurden door harde wind waardoor het gif de lucht in werd geblazen en de grond in lekte.

Omdat Schiphol de aanvraag vorig jaar heeft ingediend, valt deze niet onder de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari ...

01-06-2024 08:08
SchipholWatch