Raadsgesprek over participatie statushouders en evaluatie inburgering

De nieuwe Wet Inburgering is in 2022 in werking getreden. Gemeenten hebben nu een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Over hoe dit proces verloopt, ging het...

30-05-2024 00:00
Gemeente Amstelveen