Rapport toont aan: nepmaatregelen Harbers niet genoeg om hinder te beperken

Een nieuw rapport van bureau Decisio toont aan dat de gisteren gepresenteerde maatregelen van minister Harbers onvoldoende zijn om de hinder door Schiphol te beperken. Er is meer nodig, zoals krimp. Harbers kiest voor groei.

In het rapport zoekt Decisio naar de goedkoopste manieren om de geluidsoverlast te reduceren. De onderzoekers kijken naar het zo weinig mogelijk inzetten van secundaire banen, hogere tarieven voor de luidruchtigste toestellen, een ban op de grootste herriebakken en naar versnelde vlootvernieuwing.

De conclusie is dat het minimaal inzetten van secundaire banen de goedkoopste maatregel is, maar dat deze ruim onvoldoende hinderbeperking oplevert om de doelen te halen.

Maatregelen ruim onder de maatHet ministerie zegt ernaar te streven het aantal huizen binnen de 58 dB(A) Lden-contour met 20 procent te verminderen en het aantal huizen binnen de 48 dB-contour met 15 procent. Het aantal mensen met ernstige slaapverstoring zou ook met 15 procent moeten dalen....

25-05-2024 12:05
SchipholWatch