Minister gebruikte ware trukendoos om natuurvergunning Schiphol te regelen

In recente antwoorden op Kamervragen blijft minister Christianne van der Wal stug volhouden dat Schiphol geen aparte behandeling heeft gekregen voor zijn natuurvergunning. Maar overheidsdocumenten tonen aan dat er niets minder dan maatwerk is verricht om het vliegveld optimaal te faciliteren.

Dit is het tweede deel van onze berichtgeving over het gesjoemel rond Schiphols natuurvergunning. Vorige week toonden we al aan dat Schiphol werd uitgezonderd van de regel dat opgekochte stikstofruimte eerst toekomt aan natuurherstel en pas daarna mag worden ingezet voor zichzelf. Tegen beter weten in en in strijd met uitspraken van de rechter had Van der Wal Schiphol uitgezonderd van deze regel.

Om een forse krimp van Schiphol te voorkomen, zag de minister geen andere uitweg dan dit zogenaamde ‘additionaliteitsbeginsel’ opzij te schuiven. Ze vertelde de Tweede Kamer dat zij ‘slechts’ een generieke beleidsregel toepaste – een regel die geldt voor alle bedrij...

15-05-2024 16:08
SchipholWatch