Vermindering vliegherrie Haaglanden stuit op onwil luchtverkeersleiding

Minister Harbers, chef luchtverkeersleiding Van Dorst, KLM-baas Rintel en gedeputeerde Baljeu van de provincie Zuid-Holland: ze zeggen alle vier de geluidsoverlast door Schiphol te willen verminderen. Maar wat doen ze er echt aan?

Minister Harbers heeft na het opschorten van de krimpplannen voor Schiphol half november 2023 gezegd dat hij ook zonder krimp de geluidsoverlast van Schiphol wil verminderen. LVNL heeft hierbij een belangrijke rol. Vraag je aan het ministerie van Infrastructuur hoe de minister zijn toezegging wil waarmaken, dan zegt de directeur herindeling luchtruim dat hij er niet over gaat, omdat LVNL een zelfstandig bestuursorgaan is.

Vraag je het aan LVNL, dan hoor je dat deze zijn uiterste best doet de geluidsoverlast te verminderen, maar dat er nu geen mogelijkheden zijn: de herindeling van het luchtruim ligt stil door de controversieelverklaring in de Tweede Kamer.

Vraag je het aan KLM, dan zegt Rintel dat ze stillere vliegtuigen in gebruik neemt (wat nie...

05-05-2024 11:47
SchipholWatch