Megaclaim in de maak wegens inbreuk mensenrechten door vliegverkeer

Een groep burgers en belangenorganisaties bereidt een massaclaim voor als vervolg op het vonnis in de zaak van RBV. Zij verwachten tot drie miljard euro te eisen wegens schade als gevolg van de onrechtmatige inbreuk op de mensenrechten door het vliegverkeer.

De rechter was glashelder op 20 maart 2024: de Nederlandse Staat heeft onrechtmatig gehandeld ten opzichte van honderdduizenden burgers door het vliegverkeer ruim baan te geven en onvoldoende rekening te houden met de belangen van omwonenden. Binnen een jaar moet dit worden opgelost.

Maar de inbreuk op mensenrechten vindt al zo’n vijftien jaar plaats. Daar hebben honderdduizenden mensen materiële en immateriële schade van geleden. Die schade moet worden vergoed, zo meent het collectief dat de juridische kansen onderzoekt..

De schade is aangericht door inbreuk op de privé-situatie van omwonenden, door stelselmatige geluidsoverlast met gezondheidsschade tot gevolg, door de uitstoot van zeer zorgwekkende (lees: kank...

28-04-2024 08:02
SchipholWatch