Fatale PFOS-blusinstallatie KLM was niet gecertificeerd

Op 12 juli 2008 veroorzaakte een op hol geslagen sprinklerinstallatie van KLM een milieuramp met PFOS. Sindsdien verspreidt het gif zich in de hele regio rond Schiphol. Uit recent vrijgegeven documenten blijkt nu dat de installatie niet was gecertificeerd, ondanks meerdere aanschrijvingen aan het adres van KLM.

De calamiteit werd achteraf ingedeeld in categorie 3, waarmee het als zeer ernstig moet worden beschouwd. Ter vergelijking: een kernramp valt in categorie 4.

Ruim een maand na de ramp op 24 augustus 2008 vond een inspectie plaats door de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Rijnland. Deze wilden achterhalen wat er mis was gegaan en hoe het zo uit de hand kon lopen. Het zeven pagina’s tellende verslag leest als het script van een tweederangs rampenfilm.

Vaker problemenTijdens de schouw bleek dat de sprinklerinstallatie wel vaker kampte met problemen en dat de installatie ook na de ramp niet vlekkeloos werkte. Het systeem opende automatisch teveel kl...

25-04-2024 15:53
SchipholWatch