Bestemmingsplan woningen Oostelijk Halfrond naar gemeenteraad

Het project onder de naam Allemankwartier ambieert een gebiedsimpuls voor de wijk Bankras/Kostverloren. Het voorziet onder meer, naast het toevoegen van woningen, in uitbreiding en verbetering van...

17-04-2024 00:00
Gemeente Amstelveen