Communicatieadviseur Uitvoering Landelijk Gebied (ULG) - interim

Voor de provincie Utrecht zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Uitvoering Landelijk Gebied (ULG) - interim. Je adviseert en ondersteunt projectleiders bij het ontwikkelen en implementeren van communicatiestrategieën, -plannen, stakeholderanalyses en een participatieaanpak. Advies kan variëren van hoe om te gaan met bewoners in een gebied tot hoe communicatie kan bijdragen aan het behalen van de doelen van een project of gebiedsproces. Ook geef je uitvoering aan deze plannen door o.a. het creëren van content, advisering en het ondersteunen van bijeenkomsten en opstellen van storyboards voor video’s. Het gaat om projecten en gebiedsprocessen met voornamelijk als doel natuurherstel of -realisatie. Ook draag je bij aan het professionaliseren en organiseren van de communicatie voor het Uitvoeringsorganisatie Landelijk Gebied die in oprichting is. Je houdt rekening met de doelstellingen van ULG en van corporate communicatie. Je wordt het aanspreekpunt van een gebied waar je we...

11-04-2024 13:07
Search & Co Groep