Grote vraagtekens bij onderdelen advies aan Hoge Raad in zaak KLM versus de mensen

Vorige week bracht de advocaat-generaal advies uit aan de Hoge Raad. Dat leidde tot veel onrust onder omwonenden die juist zo blij waren met het eerdere vonnis in de zaak van de stichting RBV tegen de Staat. Hoe beïnvloedt het advies de uitvoering van het vonnis?

SchipholWatch ontving tientallen vragen van omwonenden en vroeg daarom advocaat mr Salco-Jan Spanjaard om het advies te bestuderen. Hij analyseerde het dossier en komt tot opmerkelijke en deels geruststellende conclusies.

Spanjaard is van mening dat het advies in ieder geval voor een deel niet moet worden gevolgd door de Hoge Raad. Zijn opinie is inmiddels ook verstuurd aan de advocaten van de Staat en van Schiphol die nog in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op het advies. Een longread voor alle ongeruste omwonenden.

“Al jarenlang pleegt de Nederlandse Staat inbreuken op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens door omwonenden van vliegvelden onvoldoende te beschermen, zo vonniste de rech...

09-04-2024 09:12
SchipholWatch