Communicatieadviseur Nieuwe Nijkerkers (vluchtelingen)

Voor de gemeente Nijkerk zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Nieuwe Nijkerkers (vluchtelingen). De gemeente Nijkerk werkt aan een plan van aanpak voor de opvang van Nieuwe Nijkerkers: asielzoekers, Oekraïners en statushouders. Op dit moment vangt de gemeente geen asielzoekers op. Het is de wens om de inwoners en ondernemers door participatie en communicatie ruim te betrekken bij de invulling hiervan. De kaders hiervoor worden vastgelegd in een strategisch communicatieplan. Je gaat zowel uitvoerend als adviserend aan de slag. Je werkt binnen een breed projectteam van collega’s uit o.a. het sociaal en ruimtelijk domein, welzijn en zorg, onderwijs en veiligheid. Er is regelmatig afstemming met externe stakeholders, waaronder de veiligheidsregio, het COA en vrijwilligersorganisaties. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het strategisch communicatieplan, van het verzorgen van content voor de verschillende kanalen, het ontwikkelen van middelen tot de organisatie va...

08-04-2024 10:50
Search & Co Groep