5 april: spreekuur asielopvang Keesomlaan  in Wijkcentrum Alleman

Het realiseren van de opvang en bijbehorende voorzieningen kost tijd en de locatie is naar verwachting eind 2024 gereed. Op 29 januari jl. vond een informatiebijeenkomst voor omwonenden plaats,...

03-04-2024 00:00
Gemeente Amstelveen