Overheid keek jarenlang naar verkeerde cijfers in luchtvaartbeleid

Het beleid om de luchtvaart in ons land jarenlang te laten groeien, is gebaseerd op verkeerde aannames. Twee universiteiten pleiten er nu voor om het toekomstige luchtvaartbeleid te baseren op cijfers die wél iets zeggen over de economische bijdrage van het vliegverkeer.

Jarenlang hanteerde de overheid cijfers over aantallen bestemmingen, frequenties van vluchten en directe verbindingen, kosten en snelheid om het belang van Schiphol te onderstrepen. Maar die cijfers zeggen helemaal niets over de economische bijdrage van de luchtvaart aan de Nederlandse economie en over het welzijn van de bevolking.

Daarom ontwikkelde het Ministerie van Infrastructuur (I&W) een nieuwe indicator, waarin economie en welzijn wél zijn meegenomen. Maar de Vrije Universiteit en de Breda University pleiten nu in een groot onderzoek in opdracht van Natuur & Milieu voor een nog nauwkeuriger rekenwijze waarin de waarde van bestemmingen expliciet is meegenomen.

Bij het toepassen van de nieuwe rekenmet...

02-04-2024 21:11
SchipholWatch