Strategisch Marketing- en communicatieadviseur IZA (interim)

Voor de gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een strategisch marketing- en communicatieadviseur IZA (interim). Je wordt verantwoordelijk voor de vertaling van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de regionale samenwerking binnen Gezond Gooi. Voor deze thema’s worden actieplannen voor de komende jaren ontwikkeld en hiervoor is een basis marketing en communicatiestrategie ontwikkeld. Deze strategie moet verder worden doorontwikkeld en geïmplementeerd. Je helpt met de vertaling ervan naar zowel de zorgprofessionals, de eigen achterban van de verschillende samenwerkingspartners, als naar de inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek. Je werkt samen met de communicatieadviseurs vanuit de diverse organisaties, zoals de zorgverzekeraar, het sociaal domein en de zorgsector. Je hebt nauw contact met de verantwoordelijke wethouder en de projectleider van het IZA. Verder coördineer je een publiekscampagne gericht op gedragsverandering. Daarnaast maak je zelf (en in overleg met de klankbordg...

28-03-2024 10:08
Search & Co Groep