Overheidsdocumenten tonen aan: inspraak luchtvaart een wassen neus

Wat iedere deelnemer al vermoedde, blijkt waar. De inspraakprocedures van het Ministerie van Infrastructuur zijn een wassen neus. Al voor de start liggen antwoorden op zienswijzen vast en de deelnemer wordt gezien als ‘de tegenstander’.
Recent vrijgegeven stukken in het kader van de Wet open overheid (WOO) laten helaas geen ruimte voor andere conclusies. Uit de documenten stijgt de geur op van een door en door corrupt ministerie dat geen enkel oog heeft voor de belangen van omwonenden, maar slechts voor die van de vliegindustrie.
Kritiek op de praktijken van de inspraakprocedures bestond al veel langer. Via zo’n procedure kunnen belanghebbenden een ‘zienswijze’ indienen op beleid dat door het ministerie is voorbereid. Op basis van de zienswijzen stelt het ministerie dan een ‘nota van antwoord’ op die de bezwaren van de deelnemers beantwoordt. Meestal leiden – zelfs duizenden – zienswijzen niet tot ook maar enige wijziging in het ...

26-03-2024 14:12
SchipholWatch