Bizar: Haarlemmermeer probeert honderden bezwaren tegen gifopslag Schiphol weg te strepen

Met één streek van de pen hoopt de gemeente Haarlemmermeer af te komen van bijna alle bezwaren die bezorgde bewoners hebben ingediend tegen een nieuwe vergunning voor een PFAS-gifopslag van Schiphol. Burgers zijn woest, maar vastberaden.
Volgens een document dat de gemeente toestuurde aan de bewoners kunnen alléén mensen die binnen een straal van 500 meter bij de gifopslag wonen bezwaar maken. Dat zijn slechts vijf van de in totaal meer dan 600 indieners.
Haarlemmermeer vindt dat slechts vijf van de 600 bezwaarmakers ontvankelijk zijn (eigen foto).
De redenering die de gemeente hier volgt is bizar. Het college van burgemeester en wethouders onder leiding van Marianne Schuurmans beroept zich op een oud arrest dat ging over de stank van een vleeskuikenbedrijf. Hoewel geuroverlast een serieus probleem kan zijn, is het risico bij Schiphol veel groter: daar wordt gewerkt met zeer giftige PFAS-verbindingen die al bij een geringe opname in het lichaam ernstige ziektes kunnen verspreiden, w...

18-03-2024 19:38
SchipholWatch