SchipholWatch sluit aan bij massaclaim Knoops tegen PFAS-verontreiniging

Topadvocaten Geert-Jan en Carry Knoops werken al maanden aan een dagvaarding om de Staat aan te zetten tot actie tegen de PFAS-verontreinigingen, onder meer die op en rond Schiphol. SchipholWatch is één van de eisers.

Het doel van SW is om sanering van de grootschalige vervuiling op en rond het vliegveld af te dwingen. De zaak wordt mede gevoerd op basis van de rechten van de mens, maar heeft ook raakvlakken met ecocide-wetgeving die nog in de maak is. Vorig jaar heeft de Verenigde Naties per resolutie vastgesteld dat een schone en gezonde leefomgeving één van de basale rechten van de mens is.

De zaak van het echtpaar Knoops kent ook parallellen met de gewonnen zaak van Urgenda. De rechter stelde daarin vast dat de Staat de CO2-uitstoot van het hele land sneller moet reduceren.

Amerikaans voorbeeldEen zaak van omwonenden tegen de PFAS-vervuiling door een Amerikaans vliegveld bij de stad Seattle bracht SchipholWatch op het idee om te onderzoeken of zo’n zaak ook in Eu...

16-03-2024 17:07
SchipholWatch