Juridisch Consulent (interim)

Voor de gemeente Montfoort zoekt LegalSearch een Juridisch Consulent (interim) voor minimaal 6 maanden en 24-36 uur per week. Uurtarief max. € 80,- incl. reiskosten en overige kosten, excl. btw. Je adviseert bestuur en collega’s in de organisatie over besluiten die zij voorbereiden of bij juridische vraagstukken die zij hebben. Je verzorgt de juridische toets van gemeentelijk beleid, signaleert belangrijke wijzigingen in Wet- en regelgeving en zorgt voor kennisoverdracht/implementatie hiervan binnen de organisatie. Overige werkzaamheden kunnen o.a. zijn: mede-secretarisschap van de commissie bezwaarschriften, behandelen en afhandelen van aansprakelijkstellingen, opstellen van diverse soorten overeenkomsten en modelcontracten en afhandelen van verzoeken in het kader van de Woo. Daarnaast ook het controleren van officiële overheidspublicaties en in voorkomende gevallen het in rechte vertegenwoordigen van de gemeente. Alle werkzaamheden worden in goed overleg onder de juridische colleg...

12-03-2024 13:54
Search & Co Groep