Haarfijn uitgelegd: hoe werken de geluidsberekeningen van Schiphol?

Kennis over de geluidsberekeningen van Schiphol is belangrijk om inzicht te krijgen in de tekortkomingen van dit systeem dat vooral bedoeld is om de vliegindustrie ruim baan te geven. Bewonersorganisatie Minder Hinder Gooise Meren legt het uit.

De geluidsoverlast van Schiphol wordt volgens de wet berekend en niet gemeten. Weliswaar wordt de vliegherrie ook gemeten, maar deze metingen hebben geen enkele wettelijke status.

De hoeveelheid geluid wordt uitgedrukt in twee maten, de Lden en de Lnight, voor respectievelijk het gehele etmaal en voor alleen de nachtperiode. Het gaat hier over berekende jaargemiddelden, waarin dus ook eventuele stille periodes worden meegenomen. De eenheid van geluid is de decibel, gefilterd volgens een methode die aansluit bij het menselijke gehoor, de zogenaamde A-schaal.

De manier waarop Lden – wat staat voor Level day-evening-night – en Lnight worden berekend is ingewikkeld en voor velen onbekend. Minder Hinder Gooise Meren heeft daa...

06-03-2024 15:14
SchipholWatch