Strategisch adviseur communicatie (interim)

Voor de gemeente Schagen zoekt Communicatie & Co een strategisch adviseur communicatie (interim). Je bent adviseur en sparringpartner voor de directie en het college op het gebied van concern-brede communicatie vraagstukken. Je vertaalt de organisatievisie naar een strategische communicatievisie en daarbij behorende doelen. Ook draag je bij aan de operationele vertaling hiervan naar concrete projecten die bijdragen aan de realisatie van de organisatie- en communicatievisie. Verder heb je een inhoudelijke coördinerende rol binnen het taakveld Communicatie. Je bent aanjager en trekker van professionaliseren communicatie, zowel van de organisatie als van het taakveld Communicatie (o.a. positionering communicatie en innovatie processen). Bovendien draag je bij aan en bouw je mee aan een toekomstbestendig taakveld communicatie dat organisatie en bestuur optimaal adviseert en ondersteunt. Al naar gelang behoefte treed je op als aanjager, adviseur en inhoudelijk klankbord. Daarnaast bewaak...

05-03-2024 09:39
Search & Co Groep