NLR: Zonder krimp gaat Schiphol klimaatafspraken niet halen

Er moet fors minder gevlogen worden om aan de klimaatafspraken te kunnen voldoen, bij voorkeur door het schrappen van langeafstandsvluchten. Een eis van Greenpeace? Nee, deze uitspraak komt van Schiphol zelf, dat zich baseert op onderzoek van NLR.

Schiphol gaf onderzoeksbedrijf NLR opdracht om in kaart te brengen wat er nodig is tegen de excessieve bijdrage van de luchtvaart aan de opwarming van de aarde.

Op dit moment stevent de luchtvaart in ons land nog steeds af op groei van de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van ‘topjaar’ 2019. De ‘Duurzame Luchtvaarttafel‘, een initiatief van de sector, heeft zichzelf het doel gesteld om in 2030 slechts 9 procent CO2-reductie te bereiken, terwijl volgens NLR minstens 32 maar liever nog 66 procent nodig is.

Om het laatste doel te bereiken zijn de maatregelen die nu in de planning staan ruim onvoldoende. Vlootvernieuwing met zuiniger toestellen, betere vliegroutes en het tanken van alternatieve brandsto...

28-02-2024 13:06
SchipholWatch