Hoorzitting na honderden bezwaren tegen PFAS-gifopslag Schiphol

De gemeente Haarlemmermeer ziet zich genoodzaakt een hoorzitting te houden over de vergunning die Schiphol kreeg om honderdduizenden tonnen PFAS-gifgrond op te slaan vlakbij de bebouwde kom van Badhoevedorp. Omwonenden dienden meer dan 600 bezwaren in na een oproep door de lokale partij Eén Haarlemmermeer.

De hoorzitting vindt plaats op dinsdag 19 maart aanstaande van 9:30 uur tot 13 uur op het gemeentekantoor Beukenhorst aan de Taurusavenue 100 in Hoofddorp. Alle mensen die bezwaar maakten, hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Omwonenden die geen bezwaar maakten, maar de zitting toch willen bijwonen kunnen contact opnemen met het Team Juridische Zaken van de gemeente. Dat kan via telefoonnummer 0900-1852 of door een e-mail te sturen aan info@haarlemmermeer.nl. Naar dat adres kunnen ook aanvullende documenten worden gestuurd om het bezwaar te onderbouwen, zoals foto’s van de situatie ter plaatse.

Tijdens de zitting kunnen burgers hun bezwaren toelichten en ...

23-02-2024 16:42
SchipholWatch