Aanslag gemeentelijke belastingen 2024

Op de aanslag staan de bedragen voor de verschillende belastingsoorten, zoals de afvalstoffenheffing de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). Op de aanslag staat ook de nieuwe WOZ-waarde 2024....

23-02-2024 00:00
Gemeente Amstelveen