Toelichting gemeentebelastingen 2024

Wilt u weten waarom u meer onroerendezaakbelasting moet betalen? Amstelveen streeft naar een goede kwaliteit van leven voor haar inwoners. Met de Perspectiefnota 2024 is besloten om dit hoge voorzieningenniveau...

20-02-2024 00:00
Gemeente Amstelveen