Ministerie doet niets met zienswijzen op baanonderhoud Schiphol

Het Ministerie van Infrastructuur (I&W) doet helemaal niets met de 163 zienswijzen die zijn ingediend op de ‘tijdelijke’ regeling groot onderhoud Schiphol. Omwonenden moeten het doen met de erkenning dat er te laat is gestart met de procedure en dat er nu sprake is van een voldongen feit.

De regeling gaat dan ook ongewijzigd in op maandag 19 februari aanstaande. Schiphol start dan met het groot onderhoud aan de Kaagbaan, waardoor het vliegverkeer op de overige banen intensiever wordt, ook ‘s nachts.

“De consultatie heeft niet geleid tot significante wijzigingen van het ontwerp van de regeling. Na analyse heeft I&W helaas de conclusie moeten trekken dat het niet realistisch is mitigerende maatregelen vanuit I&W voor te schrijven. De consequenties zijn daarvoor niet duidelijk genoeg.”

Mitigerende maatregelen zijn stappen die de negatieve effecten van een plan verminderen of wegnemen.

Te laat begonnen“Deze situatie is mede ontstaan doord...

16-02-2024 15:46
SchipholWatch