Teammanager Communicatie en Bestuursondersteuning (interim)

Voor de gemeente Gemeente Alphen aan den Rijn zoekt Communicatie een teammanager Communicatie en Bestuursondersteuning (interim). Je geeft leiding aan een team van ruim 25 professionals en je bent een sterke spil tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. Het team bestaat uit verschillende disciplines, publiekscommunicatie, bestuursadvies en -communicatie, woordvoering, public affairs, participatie en concernadvisering. Je hebt twee specifieke ontwikkelopdrachten: ten eerste de positionering rondom het college en de optimalisatie van de ondersteuning van het college en ten tweede de inrichting van en verbetering van de samenwerking binnen het huidige team. Jouw advisering is op uiteenlopende inhoudelijke onderwerpen en dossiers, vaak strategisch van aard en domeinoverstijgend. Het gaat hierbij vaak om vraagstukken over besluitvormingsprocessen en communicatie, maar ook vraagstukken op bestuurlijk en organisatiebreed. Je bewaakt de integraliteit en eenheid in advisering aan het...

01-02-2024 13:27
Search & Co Groep