Communicatieadviseur Opvang Asielzoekers (interim)

Voor de gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Opvang Asielzoekers (interim). Het Rijk is bezig met het voorbereiden van de wetgeving voor asielopvang. Deze wet zorgt ervoor dat gemeenten verplicht opvang bieden aan asielzoekers en dat er een eerlijke spreiding komt over de 342 Nederlandse gemeenten. De verwachte opdracht voor Hilversum is 360 asielplekken. Hierover is de gemeente in 2023 in gesprek gegaan met de stad. Op basis van die input wordt de opvang verder vormgegeven. Dat vraagt ook om een betrokken communicatieadviseur. Zodoende ga je het programmateam gevraagd en ongevraagd adviseren over de communicatie- en participatieaanpak. Je schrijft plannen en vertaalt deze in concrete activiteiten. Ook realiseer je zelf communicatiemiddelen (o.a. nieuwsbrieven en berichten voor uiteenlopende gemeentelijke kanalen). Tevens schrijf en redigeer je teksten voor in- en extern gebruik. Verder heb je oog voor actuele, relevante ontwikkelingen en je adviseer d...

01-02-2024 13:28
Search & Co Groep