Door baanonderhoud Kaagbaan tijdelijk meer vluchten over Amstelveen

Schiphol is zich er van bewust dat het alternatief baangebruik als gevolg van deze werkzaamheden gevolgen heeft op de te ervaren geluidshinder door omwonenden, met nameomwonenden onder de uitvliegroutes...

31-01-2024 00:00
Gemeente Amstelveen