Gemeenteraad stelt perspectiefnota 2024 vast

Perspectiefnota De bespreking en vaststelling van de perspectiefnota is voor de gemeenteraad een belangrijk moment. De twaalf raadsfracties stonden in de algemene beschouwingen stil bij hun visie op de...

20-07-2023 00:00
Gemeente Amstelveen