Plezierig thuis wonen met dementie

Kent u iemand met dementie? Vaak is het dagritme van mensen met dementie verstoord. Met illi-tv wordt onder andere dit ritme weer hersteld, door bijvoorbeeld te helpen herinneren wanneer moet eten of dat er iemand langskomt.

Na het succes van illi-tv bij zorginstellingen, onderzoekt illi-tv nu samen met de gemeente Amstelveen en de HvA hoe illi-tv ook naar mensen met dementie thuis kan worden gebracht. Dit project wordt mogelijk gemaakt door het ‘Innovatiefonds Zorg en Welzijn’ van de gemeente Amstelveen.

illi-tv is in eerste instantie ontwikkeld voor zorginstellingen die zorg en ondersteuning bieden aan dementerende ouderen die in een zorginstelling wonen. illi-tv is een kastje dat aan de televisie wordt gekoppeld, illi-tv bevat onder andere een doorlopend dagprogramma dat het dagritme van ouderen verbetert. Met illi-tv kunnen herinneringen worden opgehaald door het afspelen van foto’s, video’s en muziek, die het ophalen van herinneringen (reminiscentie) en onderling gesprek stimuleert. illi-tv neemt een duik in het verleden van de mensen met dementie door het maken van levensverhalen voor hen. Het afspelen van de verschillende onderdelen op illi-tv gebeurt door middel van de illi-tv app die op de smartphone of tablet wordt geïnstalleerd.

Op dit moment is op kleine schaal ervaring opgedaan met het toepassen van illi-tv thuis. De eerste ervaringen, met name vanuit het perspectief van de mantelzorgers, zijn positief. Deze ervaringen hebben illi-tv geïnspireerd een nadere verkenning te willen doen naar de mogelijkheden van illi-tv thuis. De uitdaging is daarbij om illi-tv aan te laten sluiten bij de behoeften van mantelzorger(s), thuiszorg en de dementerende oudere zelf, met betrekking tot plezierig, veilig en zelfredzaam thuis wonen. Dit vraagt om een verbijzondering en gepersonaliseerde programmering van illi-tv, die aansluit bij behoeften en mogelijkheden van de mantelzorger(s), thuiszorg en thuiswonende oudere met dementie, en om monitoring en evaluatie van de toepassings- en gebruiksmogelijkheden.

Voor dit project wordt illi-tv bij vijf thuiswonende mensen met dementie gedurende een periode van twaalf weken gratis uitgeprobeerd. Wil je meer weten over dit project of over de mogelijkheden van illi-tv, neem gerust contact met ons op! Bel of Whatsapp ons via 0612455448, mail naar info@illi-tv.nl of ga naar www.illi-tv.nl.

09-10-2020 13:09