vacatures

87 berichten gevonden
Communicatieadviseur Omgevingswet en participatie
1 maand
Voor de gemeente Wijdemeren zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Omgevingswet en participatie. Je gaat aan de slag voor de projectorganisatie implementatie Omgevingswet. Je eerste focus ligt bij de omgevingsvisie. Hiervoor is al een...
Juridisch medewerker - Sociaal Domein (interim)
1 maand
Voor de gemeente Twenterand zoekt legalSearch een juridisch medewerker - Sociaal Domein (interim). Je vervult de juridische adviesfunctie binnen het vakgebied maatschappelijke ondersteuning en participatie. Je behandelt bezwaar- en beroepschriften...
Woordvoerder Gedeputeerde Staten
2 maanden
Voor de provincie Noord-Brabant zoekt Communicatie & Co een woordvoerder Gedeputeerde Staten. Je komt te werken binnen het programma Ondersteuning Bestuur en Management en je gaat aan de slag met de portefeuille vrije tijd, cultuur, sport,...
Handhaver participatiewet (interim)
2 maanden
Voor de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug zoekt legalSearch een handhaver participatiewet (interim). In deze rol verricht je onderzoek naar bijstandsuitkeringen, dit doe je op basis van gesprekken, waarnemingen en huisbezoeken. Je zorgt...
Communicatie coördinator 'groen, gezond en in beweging'
2 maanden
Voor "groen, gezond en in beweging Nijmegen" zoeken wij een communicatie coördinator. Wij zijn "groen, gezond en in beweging Nijmegen" is een beweging met ambitie: gezonde inwoners in een gezonde stad. Een Nijmegen waarin we samen gezonde keuzes...
Communicatieadviseur innovatie
2 maanden
Namens de gemeente Amsterdam zoeken wij een medior communicatieadviseur innovatie. De gemeente Amsterdam zoekt een stevige medior communicatieadviseur met actuele kennis van inzet, bereik, effect, realisatie van alle soorten (gemeentelijke)...
Communicatieadviseur Stikstof en Natura
2 maanden
Voor de Provincie Utrecht zijn wij op zoek naar een ervaren Communicatieadviseur Stikstof en Natura. Binnen het IPO/provincies is een Interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS) in opbouw. Onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever...
Communicatieadviseur Omgevingswet en Duurzaamheid
2 maanden
Namens de gemeente Meppel zoeken wij een communicatieadviseur Omgevingswet en Duurzaamheid. De communicatieadviseur richt zich op Communicatie & Participatie in relatie tot beide programma’s. Je maakt onderdeel uit van het kernteam Omgevingswet...
Communicatieadviseur Common Ground
2 maanden
Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Want het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving...
Communicatiemedewerker (Bedrijfsvoering)
2 maanden
Voor de gemeente Westland zoekt Redactie & Co een communicatiemedewerker (Bedrijfsvoering). Je gaat je bezighouden met uitvoerende communicatiewerkzaamheden en vormgevingstaken. Je schrijft en redigeert teksten zoals o.a. persberichten en...
Handhavingsjurist (interim)
2 maanden
Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp zoekt legalSearch een handhavingsjurist (interim). Je gaat aan de slag voor het team veiligheid en handhaving binnen de afdeling Wijkbeheer. Het team is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de fysieke...
Communicatieadviseur P&O
2 maanden
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur P&O. Je gaat aan de slag voor de directie Personeel & Organisatieadvies en je bent zodoende het eerste aanspreekpunt. Je gaat je o.a. bezighouden met de...
Contentspecialist (Project MidzomerMokum)
2 maanden
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een content specialist (Project MidzomerMokum). De aankomende weken ga je je bezighouden met de website MidzomerMokum.nl. Je wordt aangestuurd door de online strateeg en de eindredacteur. Naast ad...
HR business partner (interim)
2 maanden
Voor de gemeente De Bilt zoekt pzSearch een HR business partner (interim). Er is behoefte aan extra inzet binnen de vakgroep HR om de prioriteiten van de HR-agenda dit jaar te helpen op- en aan te pakken. Je gaat je zodoende o.a. bezighouden met de...
Communicatieadviseur
2 maanden
Voor de gemeente Roosendaal zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. Je maakt deel uit van de groep communicatie, die uit negen collega’s bestaat. Het grootste deel van je tijd lever je communicatieondersteuning aan de projecten HUIS...
Bestemmingsplan jurist (interim)
2 maanden
Voor de gemeente Gooise Meren zoekt legalSearch een bestemmingsplan jurist (interim). In deze rol adviseer je collega’s en het gemeentebestuur over ruimtelijke vraagstukken en procedures. Je begeleidt uiteenlopende ruimtelijke initiatieven en...
Communicatieadviseur Waterschap
2 maanden
Voor Waterschap Drents Overijsselse Delta zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Waterschap. Het waterschap is per 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie tussen Waterschap Reest en Wieden en Waterschap Groot Salland. Het werkgebied...
Allround communicatieadviseur
2 maanden
Voor de gemeente Schagen zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur. In deze rol adviseer je zowel bestuurders als het management, projectleiders en beleidsmedewerkers. Je wordt breed ingezet: je bedenkt o.a. een...
Strategisch communicatieadviseur (domein Ruimte)
2 maanden
Voor de gemeente Harderwijk zoekt Communicatie & Co een strategisch communicatieadviseur (domein Ruimte). De gemeente Harderwijk bereidt zich voor op de Omgevingswet. De implementatie loopt momenteel langs vier programmalijnen/ projecten:...
Communicatieadviseur Werk en Inkomen
2 maanden
Voor VNG zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Werk en Inkomen. Je bent verantwoordelijk voor de communicatievisie, -strategie en het bijbehorende -plan plus de uitvoering, rekening houdend met de diverse doelgroepen binnen de...
Communicatieadviseur Ruimte & Duurzaamheid
2 maanden
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Ruimte & Duurzaamheid. Voor het behalen van de ambities op het gebied van duurzaamheid is communicatie gericht op gedragsverandering van inwoners, ondernemers,...
Communicatieadviseur programma's Verzuimaanpak en - Bijzondere Zorg
2 maanden
Voor De Politie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur programma's Verzuimaanpak en - Bijzondere Zorg. Het programma Verzuimaanpak is in het leven geroepen ter ondersteuning van de staande organisatie in het terugdringen van het...
Communicatieadviseur Staf Politiedienstencentrum
2 maanden
Voor het Politiedienstencentrum (PDC) zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Staf Politiedienstencentrum. In deze rol til je de PDC-communicatie naar een hoger niveau. Naar gerichte, samenhangende, eerlijke, open en transparante...
Juridisch adviseur arbeidsvoorwaarden (interim)
2 maanden
Voor de gemeente Gooise Meren zoekt legalSearch een juridisch adviseur arbeidsvoorwaarden (interim). In deze rol adviseer je over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van de medewerkers van de gemeente. Je levert input voor adviezen op het...
Juridisch adviseur Wabo (interim)
2 maanden
Voor de gemeente Enschede zoekt legalSearch een juridisch adviseur Wabo (interim). Je gaat aan de slag met de aanvragen voor omgevingsvergunningen, veelal over afwijkend gebruik. Je bereidt de juridische besluitvorming voor door het opstellen van...
Allround handhavingsjurist (interim)
2 maanden
Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp zoekt legalSearch een allround handhavingsjurist (interim). Je komt te werken voor het team veiligheid en handhaving binnen de afdeling Wijkbeheer. Het team is verantwoordelijk van toezicht en handhaving van de...
Contentspecialist
2 maanden
Voor de gemeente Gouda zoekt Redactie & Co een contentspecialist. De gemeente Gouda werkt aan een nieuwe website voor haar inwoners. Hierbij wordt ook de content nauwkeurig onder de loep genomen en herschreven. De redactie kan hier hulp goed bij...

Pagina's

Abonneren op vacatures