overheid

159 berichten gevonden
Amstelveen genomineerd voor SDG gemeente van het jaar
6 maanden
SDG-Raadsprogramma - duurzaamheidsdoelen De nominatie is voor het SDG-raadsprogramma dat de nieuwe raad op 20 april jl. na de gemeenteraadsverkiezingen heeft vastgesteld. Een raadsprogramma specifiek...
Raadsavond 15 juni
6 maanden
Tijdens Het Raadsdebat vindt een debat plaats over de conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De avond wordt om 20.30 uur afgesloten met een besluitvormende raadsvergadering....
Raad akkoord met plannen De Scheg Oost
6 maanden
Met het vaststellen van deze plannen en het vaststellen van de grondexploitatie De Scheg maakt de raad de bouw van 172 grondgebonden woningen en appartementen mogelijk. De SP en 50PLUS vinden dat De Scheg...
Raad stelt extra budget beschikbaar voor opvang vluchtelingen Oekraïne
6 maanden
In het raadsvoorstel werd voorgesteld om deze vijf miljoen euro ten laste te laten komen van de algemene reserve en de algemene reserve aan te vullen met vijf miljoen euro uit het lokale coronafonds....
Raad stelt Huisvestingsverordening gemeente Amstelveen 2022 vast
6 maanden
De huisvestingsverordening is aangepast om de regeling opkoopbescherming in werking te kunnen laten treden. Deze regeling houdt in dat iemand die een huis koopt in Amstelveen met een Woz-waarde tot €...
Raad akkoord met jaarstukken regionale samenwerkingsverbanden
6 maanden
Het betreft de jaarstukken van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, de GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld), de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg...
Raad stemt in met uitbreiding betaald parkeren
6 maanden
In deze wijken zijn meermaals meldingen en klachten ingediend over parkeeroverlast. Daarom is er in deze wijken een parkeerdrukmeting uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de parkeerdruk inderdaad erg hoog is....
Vertegenwoordigers fracties in gesprek met maatschappelijk middenveld
6 maanden
Ze vinden het belangrijk om hiervoor ook input vanuit het maatschappelijk middenveld te ontvangen. De formerende partijen hebben diverse instellingen en organisaties uitgenodigd voor themasessies...
Het Raadsgesprek 8 juni 2022
6 maanden
Jaarlijks gesprek Eigen Haard Van 19.30 – 20.30 uur is het jaarlijkse informatieve gesprek met Eigen Haard. Hierbij worden de raadsleden bijgepraat over de stand van zaken in de sociale huur. Het...

Pagina's

Abonneren op overheid