overheid

172 berichten gevonden
Maalderij en Bovenkerkerweg (Beauve)
2 maanden
Locatie Het plangebied is gelegen op het braakliggend terrein tussen de Bovenkerkerweg (7-21), Noordammerlaan en Maalderij (8). Toelichting In het project Beauve komen 52 duurzame eengezinswoningen met...
Kinderburgemeester Lode krijgt keten om
2 maanden
Voor de installatie van Lode werd er afscheid genomen van de vorige kinderburgemeester, Bana. Zij kreeg van de burgemeester als dank de speciale kinderburgemeesterpenning. Taken De kinderburgemeester...
Oekraïense vluchtelingen langer in Amstelveen
2 maanden
De gemeente is met de hotels Ibis en Adagio overeengekomen dat de vluchtelingen in ieder geval tot en met 31 december in de hotels kunnen blijven, met een mogelijkheid tot verlenging. De meeste vluchtelingen...
Noodkap bomen Jan Tooropplantsoen en Orion
2 maanden
Vanwege omvalgevaar worden vrijdag 15 juli drie bomen gekapt aan het Jan Tooropplantsoen en Orion. Deze wilgen zijn in dusdanig slechte conditie dat ze om veiligheidsreden gekapt moeten worden. De wilg...
Gemeenteraad stelt perspectiefnota 2023 vast
2 maanden
Perspectiefnota De Perspectiefnota vormt de basis om de dienstverlening en lopende projecten voortgang te laten vinden. Hierbij wordt rekening gehouden met de Oekraïnecrisis en de turbulentie in...
Actualiteiten gemeenteraad
2 maanden
Kinderopvang Johanneskapel De fractie van bbA stelde vragen over de kinderopvang die bij de Johanneskapel aan de Amsterdamseweg 311 komt en de zorgen over de verkeersveiligheid daarbij. De wethouder gaf...
Denk mee met de groenvisie voor Amstelveen
2 maanden
Gezamenlijke visie Wethouder Floor Gordon (groen): “We maken de groenvisie samen met bewoners, groen- en waterpartners en de gemeenteraad. Nu krijgen Amstelveners de kans om al in een vroeg...
Ouderkerkerlaan 150 (Amstelwood)
2 maanden
Locatie De planlocatie is gelegen aan de Ouderkerkerlaan 150, nabij de kruising van de Burgemeester Rijnderslaan en de Beneluxbaan. Toelichting De gronden aan de Ouderkerkerlaan 150 zijn in eigendom...
Amstelveense kunstzomer voor jong en oud
2 maanden
Tentoonstelling Verzameld voor Amstelveen Van zaterdag 2 juli tot en met zondag 25 september 2022 bekijkt u de kunstschatten van de gemeente Amstelveen in Het Cobra Museum voor Moderne Kunst en Museum...
Gemeente bedankt vrijwilligers voor inzet voor Oekraïense vluchtelingen
2 maanden
Burgemeester Tjapko Poppens: “Wij zijn trots op al die vrijwilligers die zich inzetten voor de vluchtelingen uit Oekraïne in Amstelveen, zodat zij zich welkom voelen in onze stad en de hulp...
Medicijnbezorgers belangrijke ogen en oren in de wijk
2 maanden
De bezorgers van de Amstelveense apotheken hebben veel contact met mensen op hun routes. Ze komen bij Amstelveners die niet zelf naar de apotheek kunnen komen. “Een kwetsbare groep”,...
Wegwerkzaamheden in de zomervakantie in en rond Amstelveen
2 maanden
In juli en augustus zijn er verschillende werkzaamheden en afsluitingen bij de Keizer Karelweg, Buitenveldertselaan, Bovenkerkerweg (N521), A10 Zuid en Amstelveenseweg/Boelelaan en N522/Brug Ouderkerk....
Gemeente Amstelveen zet week lang pendeldienst in naar bushaltes Grote Beer en Startbaan
2 maanden
Vanwege het spoedonderhoud aan de provinciale weg worden de bussen tussen Uithoorn en Amstelveen omgeleid via de Legmeerdijk en rijden zij tot aan halte Poortwachter (de bushalte naast de Amsteltramhalte)....
Gemeente Amstelveen vindt verbetering Wmo-vervoeder nog niet voldoende
3 maanden
Wmo-vervoer is voor inwoners die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig of met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren. Daar is bijvoorbeeld sprake van als iemand vanwege een handicap, beperking...
Ontwerp bestemmingsplan en ontwerpvergunning Beauve ter inzage
3 maanden
Inzien De stukken zijn van 13 juli tot en met 23 augustus 2022 te raadplegen op de website ruimtelijke plannen en het overzicht ruimtelijke plannen op deze website en zijn gedurende die tijd –op...
Informatieavond verkoop laatste twee kavels Middenwaard
3 maanden
Inschrijving Op maandagavond 11 juli 2022 start om 19.30 uur een presentatie tijdens een informatieavond in het raadhuis van Amstelveen die tot uiterlijk 21.30 uur duurt. Tijdens deze avond kunnen...
Gemeente Amstelveen vindt verbetering Wmo-vervoerder nog niet voldoende
3 maanden
Wmo-vervoer is voor inwoners die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig of met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren. Daar is bijvoorbeeld sprake van als iemand vanwege een handicap, beperking...
Gemeente Amstelveen gaat aanpak van overlast op de Amstel intensiveren
3 maanden
Burgemeester Tjapko Poppens en wethouder handhaving Herbert Raat hebben afgelopen zondagmiddag meegevaren met handhaving en de politie op de Amstel. Onderweg hebben zij gesproken met bewoners van...
Rijbewijs online verlengen bij gemeente Amstelveen
3 maanden
Hoe werkt het? U laat eerst een pasfoto maken bij een door RDW erkende fotograaf of fotocabine. U zet daar ook uw handtekening, die later gebruikt wordt op het rijbewijs. De foto en handtekening worden...
Opkoopbescherming van start in Amstelveen
3 maanden
Met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat beleggers koopwoningen toe-eigenen en er dure huurwoningen van maken. Op dit moment wordt gemiddeld 1 op de 3 woningen in het goedkope en middeldure...
Het Raadsgesprek 6 juli
3 maanden
Energietransitie Om 19.30 uur is er een bijeenkomst, waarin de raadsleden worden bijgepraat over de aanpak en actuele ontwikkelingen van de energietransitie. Inspreken Van 19.30 -20.00 uur gaat de raad...
Vergadering gemeenteraad 13 juli
3 maanden
Met de perspectiefnota stelt de raad de inhoudelijke en financiële kaders vast voor het opstellen van de begroting van 2023 en de meerjarenbegroting. De Perspectiefnota vormt de basis om de dienstverlening...
Historische fototentoonstelling in Amstelveen InZicht
3 maanden
Wethouder Herbert Raat is enthousiast over de tentoonstelling: “We kennen Amstelveen InZicht als centrum waar je kunt zien hoe Amstelveen er in de toekomst uit gaat zien. Maar met deze historische...
Tien tips om overlast van uw GFT/E-container te voorkomen
3 maanden
Gooi etensresten zo snel mogelijk weg en laat het niet op het aanrecht liggen. Hier komen vliegen op af, die daarin hun eitjes leggen. Wikkel vlees- en visresten in een krant voordat u het in de GFT/E-container...
Beleef de kunstzomer in Amstelveen met gratis tentoonstellingen en activiteiten voor jong en oud
3 maanden
Tentoonstelling Verzameld voor Amstelveen Het Cobra Museum voor Moderne Kunst en Museum JAN tonen vanaf zaterdag 2 juli een selectie uit de bijzondere kunstschatten van de gemeente Amstelveen. De...
Gemeenteraad benoemt wethouders
3 maanden
In de raadsvergadering blikten de fracties terug op het proces van coalitievorming en gaven zij hun visie op het door de VVD, D66, PvdA en Goed voor Amstelveen gesloten coalitieakkoord 2022-2022 ‘Warm...
Besluiten gemeenteraad 29 juni 2022
3 maanden
Voor de bespreking van het coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders en de nieuwe raads- en burgerleden leest u het artikel 'Gemeenteraad benoemt wethouders'. Benoeming leden vertrouwenscommissie...
Kennisprogramma voor startende ondernemers ZAAI afgerond
3 maanden
De gemeente Amstelveen organiseert ZAAI in nauwe samenwerking met de projectpartners Ondernemersvereniging Amstelveen en Rabobank Amstel & Vecht. De groep startende ondernemers is een half jaar...
Vrijwilligers helpen met zwerfafval aanpak
3 maanden
Amstelveen telt meer dan 170 actieve afvalrapers. Deze vrijwilligers helpen de gemeente niet alleen de straten en parken extra schoon te houden, zij signaleren ook zwerfvuil en zijn de ogen en oren...
Amstelveen wint verkiezing Global Goals gemeente
3 maanden
Burgemeester Tjapko Poppens: “Wij zijn trots dat Amstelveen als meest visionaire gemeente uit de bus is gekomen. Het is ook bijzonder dat de nieuwe raad als eerste actie het initiatief heeft genomen...

Pagina's

Abonneren op overheid