Plan voor ambachtscentrum voor hergebruik materialen op nieuwe locatie afvalbrengstation

[AMSTELVEEN[ Het is de bedoeling de gemeentewerf en het afvalbrengstation die nu op bedrijventerrein Legmeer gevestigd zijn, in komende jaren verhuizen om plaats te maken voor de nieuwe woon/werk-wijk die daar moet verrijzen. Het college van B en W heeft de ambitie om het nieuwe afvalbrengstation zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de eisen van een circulaire economie. Onderdeel van de plannen en ambitie is een zogenaamd Circulair Ambachtscentrum. Dat moet een combinatie worden van een milieustraat, kringloop, reparatiewerkplaats en onderwijsplek met als doel om te voorkomen dat materialen onnodig gestort en verbrand worden.

05-06-2024 15:14
Amstelveens Nieuwsblad