Hogere afvalstoffenheffing dreigt voor Amstelveners door lachgascilinders in restafval

De inwoners van Amstelveen kunnen te maken krijgen met hogere kosten voor de afvalstoffenheffing door de verwerking van lachgascilinders in het restafval. Dit volgt op recente wijzigingen in de afvalverwerkingsprocedures en een beëindiging van de overeenkomst met het Afval Energie Bedrijf (AEB).

De gemeente Amstelveen heeft aangekondigd dat het restafval voortaan zal worden behandeld door een particulier bedrijf. Dit bedrijf gaat lachgascilinders uit het restafval verwijderen en onschadelijk maken door ze te shredderen. De kosten voor deze dienst blijven vergelijkbaar met de vorige regeling met het AEB, namelijk € 42,- per ton restafval. De jaarlijkse uitgaven voor deze nieuwe maatregel worden geschat op maar liefst € 645.000.

De gemeente heeft in de perspectiefnota voor de jaren 2024 en 2025 budget opgenomen om deze kosten te dragen. De dekking voor de extra uitgaven zal worden gezocht via de egalisatiereserve. Mocht dit niet voldoende zijn, dan wordt een verhoging van de af...

05-06-2024 15:59
1amstelveen