D66, BBA, GvA en VVD willen financiële impuls voor lokale omroep

[AMSTELVEEN] De gemeenteraadsfracties van D66, Burgerbelangen Amstelveen (BBA), Goed voor Amstelveen (GvA) en VVD willen extra geld beschikbaar stellen voor de lokale publieke omroep om de continuïteit te waarborgen. De raadsleden zijn daarbij op de hoogte van de reactie van de lokale omroep 1Amstelveen, die een hoger instandhoudingsbudget

bepleit. "Ons doel is instandhouding, niet uitbreiding of aanpassing van rollen en taken. Die discussie volgt in december. Dan volgt nieuw mediabeleid met verdere voorstellen voor een sterke journalistieke basis in Amstelveen.We willen 1Amstelveen daarnaast ook uitdagen om zelf met creatieve oplossingen te komen."

04-06-2024 13:12
Amstelveens Nieuwsblad