Piloten meldden vaker 'mayday' op Schiphol

Op Schiphol hebben in het eerste kwartaal van 2024 meer vliegtuigen in nood een voorzorgslanding moeten maken dan afgelopen jaren. Dat blijkt uit cijfers over het aantal mayday-meldingen die NH opvroeg bij Luchtverkeersleiding Nederland. 
In de eerste vier maanden van dit jaar waren er opvallend veel mayday-meldingen: zes keer vroeg een piloot om een landing te maken vanwege een noodsituatie. Piloten geven alleen mayday-noodmeldingen wanneer de situatie kritiek is en zij niet verder willen vliegen met het toestel. In 2022 waren er in totaal acht meldingen en in 2023 negen. In 2024 staat de teller nu ook al op acht meldingen. Of het een trend is die zich doorzet, moet nog blijken. Luchtverkeersleiding zegt de afgelopen jaren geen significante toename te zien. Waar in 2018 en 2019 zes keer per jaar werd gemeld, was het aantal meldingen in 2020 iets hoger: acht keer, en 2021 werd negen keer 'mayday, mayday, mayday' bij de toren gemeld. 
Tussenlandingen
Over de aard van d...

31-05-2024 09:00
NH Nieuws