Asielzoekers Keesomlaan kunnen pas vanaf 2025 terecht: verbouwing duurt langer dan verwacht

De geplande opvanglocatie voor asielzoekers aan de Keesomlaan 8-10 zal later in gebruik worden genomen dan oorspronkelijk gepland. De omgevingsvergunning voor de verbouwing en het gebruik van het pand werd al op 17 april afgegeven, maar de verbouwing blijkt langer te duren dan verwacht.

Het COA en de eigenaar van het pand verwachten nu dat de locatie in het eerste of uiterlijk tweede kwartaal van 2025 gereed zal zijn.

Ondanks dit uitstel blijven de voorbereidingen voor de opvanglocatie doorgaan. De gemeente is in overleg met het COA over de bestuursovereenkomst, die de voorwaarden en verantwoordelijkheden voor de opvanglocatie vastlegt.

Communicatie met omwonenden

Gedurende de voorbereidingsperiode wordt extra aandacht besteed aan de communicatie met omwonenden en andere belanghebbenden. De gemeente organiseert samen met het COA en de wijkagent inloopspreekuren voor inwoners met vragen en suggesties. Ook wordt er vroegtijdig een omwonendengroep opgericht om de betrokke...

31-05-2024 14:19
1amstelveen