Vaart achter plannen ontwikkeling studenteneenheden Kronenburg

[AMSTELVEEN] Als het aan de gemeente en de gebiedseigenaren ligt wordt er snel een volgende formele stap gezet in de ontwikkeling van Kronenburg/Uilenstede. Het oorspronkelijke plan om 4.000 eenheden te realiseren, zowel woningen als short stay, was door de Raad van State gedeeltelijk vernietigd. De gemeenteraad is op 29 mei bijgepraat over de plannen die in een eerste fase de realisatie in één complex gelegen op Laan van Kronenburg 12 omvatten dat plaats biedt aan 438 studenten. Voor de start is er - naast een omgevingsvergunning- nog wel een wijziging van het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) nodig van de regels die vanwege het geluid gelden voor het beperkingsgebied, waar dit project onder valt.

30-05-2024 19:23
Amstelveens Nieuwsblad