Lichte stijging aantal klachten over dienstverlening gemeente Amstelveen

Het Klachtenteam van de gemeente Amstelveen heeft over 2023 iets meer klachten over de gemeentelijke dienstverlening ontvangen dan in 2022. Dat blijkt uit recent gepresenteerde cijfers. In totaal registreerde de gemeente Amstelveen 429 klachten in 2023, een kleine stijging ten opzichte van de 409 klachten in 2022.

De meeste klachten betroffen onduidelijke procedures of werkwijzen en de communicatie tussen de gemeente en inwoners. In reactie hierop heeft de gemeente enkele procedures vereenvoudigd en de communicatie in het sociaal domein aangepast, met aandacht voor taalniveau en empathie. De gemeente verwacht dat deze verbeteringen zullen leiden tot een verdere daling van klachten over onduidelijke communicatie en bureaucratische procedures.

Van de geregistreerde klachten had 11% betrekking op het niet ontvangen van een reactie op vragen of verzoeken, vooral wanneer meerdere afdelingen betrokken waren. 

Het aantal klachten over zorgaanbieders daalde aanzienlijk van 8...

30-05-2024 10:49
1amstelveen