Aalsmeerbaan in onderhoud, meer overlast voor bewoners rond Buitenveldertbaan

Van maandag 3 tot en met zondag 9 juni vinden er reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de Aalsmeerbaan. Tijdens het baanonderhoud is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. 

Tijdens het onderhoud maakt het vliegverkeer meer gebruik van de andere banen, zoals de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan. Dat betekent dat er in de gebieden onder de vliegroutes van deze start- en landingsbanen meer vliegtuigen overkomen tijdens deze onderhoudsperiode. 

Aan start- en landingsbanen wordt jaarlijks regulier onderhoud uitgevoerd, zodat deze in goede conditie zijn en blijven. Er worden aan de Aalsmeerbaan, waar nodig, kleine reparaties aan het asfalt en markeringen uitgevoerd. De bekabeling en elektra worden gecontroleerd, het hemelwaterafvoer systeem wordt doorgespoeld, de omliggende grasvelden worden gemaaid en de lampen worden schoongemaakt of vervangen. 

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer en baangebruik tijdens de werkzaamheden ku...

27-05-2024 14:10
1amstelveen