RIVM laat burgers vliegtuiggeluid meten bij huis: 'Veel harder dan Schiphol zegt'

Omwonenden van Schiphol hebben voor het eerst zélf het vliegtuiglawaai bij hun huizen gemeten. Het is onderdeel van een groot onderzoek van het RIVM, waarvan de rapporten vandaag worden gepubliceerd. De onderzoekers noemen het een succes en vinden dat het veel vaker moet gebeuren. Ook blijkt uit de onderzoeken dat de overheid überhaupt vaker het geluid zou moeten meten in plaats van berekenen, want dat is een grote zorg van omwonenden. 
Achtentwintig omwonenden van de luchthaven deden mee aan dit eerste verkennende onderzoek. Ze moesten geluidsmeters plaatsen bij hun huis en in een app bijhouden hoeveel zij hinder ervaarden. Matt Poelmans is daar een van. Hij woont onder de aanvliegroute van de Kaagbaan. 
Dagboekje 
Poelmans vertelt dat hij voor het onderzoek een soort 'dagboekje' bij moest houden, met daarin de metingen van het geluid. Daar kon hij ook aangeven op welke momenten het geluid het ergst te horen was. "Door de luchtvaartsector wordt het gebaga...

21-05-2024 19:24
NH Nieuws